Παράταση των προθεσμιών του προγράμματος ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΣΕΠΒΕ για άνεργους επιστήμονες

Παρατείνονται περαιτέρω οι προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για την 1η επανάληψη του προγράμματος «Αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, από τις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» που υλοποιούν σε συνεργασία το  ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος.

Συγκεκριμένα:

Παρατείνεται η προθεσμία  υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση» MIS 5033816, μέχρι τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 24:00.

Αντιστοίχως, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την επομένη μέρα της ανακοίνωσης του προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων και μέχρι την Παρασκευή 07 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά την προετοιμασία 260  ανέργων  επιστημόνων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους  Αμπελοκήπων–Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού–Ευόσμου, Νεάπολης–Συκεών, Παύλου Μελά, τη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη και τη  Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Το έργο περιλαμβάνει  επτά προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης (θεωρητική και πρακτική), πιστοποίηση καθώς και  δράσεις συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και μικρής επιχειρηματικότητας.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 360 ωρών (170 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 190 ώρες πρακτικής άσκησης)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση του προγράμματος εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, δυνητικά ωφελούμενοι, άνεργοι που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://edu.teetkm.sepve.org/

Comments are closed