Προτάσεις της ΜΕ Περιβάλλοντος στη διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Προτάσεις και απόψεις που επεξεργάστηκε η ΜΕ Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την βελτίωση και την κάλυψη ελλείψεων του Προγράμματος, κατατέθηκαν στην πλατφόρμα διαβούλευσης. Το πλήρες κείμενο των προτάσεων της Μόνιμης Επιτροπής έχει ως εξής:

Το Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων θα πρέπει να είναι η κορωνίδα του προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων για τη χώρα. Η πρόληψη και η μείωση της παραγωγής αποβλήτων βρίσκονται ψηλότερα στην πυραμίδα διαχείρισης αποβλήτων και, εφόσον λειτουργήσει αποτελεσματικά, μπορεί να δημιουργήσει θετικό αποτύπωμα, μειωμένες απαιτήσεις σε έργα διαχείρισης αποβλήτων, μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και οικολογική νοοτροπία στην κοινωνία, εξοικονομώντας πολύτιμους οικονομικούς και φυσικούς πόρους, βοηθώντας και αναδεικνύοντας την κυκλική οικονομία. Η ανάπτυξη δε τέτοιων εθνικών προγραμμάτων αποτελεί επιταγή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπου θα προδιαγράφονται οι απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων σε συμφωνία και με τις αρχές του Green Deal.

Κατά συνέπεια κρίνεται θετικό που η χώρα σχεδιάζει ένα Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. Όμως, στο συγκεκριμένο Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, το οποίο δόθηκε σε διαβούλευση, εντοπίζονται σημαντικά κενά που το καθιστούν περισσότερο μια έκθεση επιθυμητών ενεργειών παρά ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους στόχους και τρόπους επίτευξης τους. Το πρόγραμμα εμφανίζεται μη κοστολογημένο, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς συγκεκριμένους ποσοτικούς δείκτες παρακολούθησης και χωρίς συγκεκριμένη δομή συντονισμού και παρακολούθησης. 

Ειδικότερα, θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη ενός γενικού δείκτη ποσοστού μείωσης παραγωγής αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης, προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση επίτευξης των στόχων, η αναθεώρηση τους ή η θέσπιση νέων. 

Παράλληλα επισημαίνονται σημαντικά κενά στην εναρμόνιση της νομοθεσίας, καθώς δεν έχει ακόμη προχωρήσει η ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών οδηγιών 851/852 στην εθνική νομοθεσία, ενώ δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί εργαλεία κινήτρων και αντικινήτρων, όπως το PAYT και rewardasyourecycle. 

Η Μ.Ε. Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύει ότι χρειάζονται άμεσα οργανωμένες δράσεις στη διαχείριση αποβλήτων όπως:

α. Η ολοκλήρωση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου 

β. Η άμεση ένταξη του πληρώνω όσο πετάω και rewardsasyourecycle για τις επιχειρήσεις και τους μεγάλους παραγωγούς.

γ. Η συστηματική εφαρμογή του Εθνικού πλαισίου και η τακτική αναθεώρηση του 

δ. Η συστηματική εφαρμογή του Εθνικού προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και η τακτική αναθεώρηση του 

ε. Η θέσπιση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του Εθνικού προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων

ζ. Η συνεργασία των οργάνων της Πολιτείας, των Φορέων διαχείρισης αποβλήτων, των ΟΤΑ και των συστημάτων ανακύκλωσης για τη δημιουργία ευρύτερων δομών ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης υλικών 

Στ. Η δημιουργία κινήτρων για τη επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και τη χρήση προϊόντων από ανακυκλώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά 

η. Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας για την κοινωνία και τη νέα γενιά.

Comments are closed