Παρατάσεις ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ για “Εξοικονομώ”, “Ταυτότητα κτιρίου” και δικαιολογητικά του Ν 4178/13

Παρατάσεις προθεσμιών που αφορούν στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ, στην υποχρέωση συμπλήρωσης Ταυτότητας κτιρίου/ιδιοκτησίας και στην υποβολή δικαιολογητικών Ν 4178/13 ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ με έγγραφό του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή: 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης η οποία πλήττει τη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια, πολλοί συνάδελφοι βρέθηκαν σε προφανή αδυναμία εκτέλεσης των επαγγελματικών καθηκόντων τους, ακόμη και στην πραγματοποίηση αυτοψιών στα ακίνητα, σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της υγειονομικής κατάστασης, ενώ επιπροσθέτως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, κατά τόπους πολύ συχνό είναι το φαινόμενο εντοπισμού σοβαρών δυσλειτουργιών Υπηρεσιών και Επιτροπών (Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Αρχιτεκτονικές Επιτροπές άρθρ., Σ.Α. κτλ) με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην έκδοση απαραίτητων Εγκρίσεων, Αποφάσεων κτλ αλλά και στη λήψη αντιγράφων σχεδίων και λοιπών δικαιολογητικών απαραίτητων για την διεκπεραίωση των εκκρεμών τους υποθέσεων.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε:

  • Παράταση έξι μηνών στη λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από το 2013 έως 31.12.2015, δηλ. από τις 8.2.2022 στις 08.08.2022 και αντίστοιχη μετακύλιση των προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 03.11.2017, με λήξη δηλ στις 08.11.2022
  • Περαιτέρω παράταση έως τις 31.12.2022, πέραν της ήδη ορισμένης ημερομηνίας (30.4.2022) του χρόνου υλοποίησης, για το σύνολο των υπό εξέλιξη έργων, του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ, για τους παρακάτω ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους και αφορούν:
  • Δυσλειτουργία στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία έχει ως συνέπεια την μη έγκαιρη ή και την καθόλου παράδοση υλικών απαραίτητων για την υλοποίηση εγκεκριμένων από το τρέχον Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» προτάσεων, με κίνδυνο τελικώς την μη ολοκλήρωση των έργων.
  • Τρέχουσα κατάσταση στην χώρα λόγω της πανδημίας, η οποία έχει ως συνέπεια τη δυσχέρεια στην εκτέλεση εργασιών, για λόγους ευνόητους, με τον ίδιο κίνδυνο τελικώς, δηλαδή την μη ολοκλήρωση των έργων.
  • Διαρκείς και σημαντικές ανατιμήσεις της αξίας πρώτων υλών, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τον 1ο λόγο, την επιμήκυνση του χρόνου προμήθειας αυτών και επομένως, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, τον ίδιο τελικά κίνδυνο μη ολοκλήρωσης των έργων.
  • Παράταση κατά 15 ημέρες της δυνατότητας ένταξης αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα του νέου Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021, καθώς μεταξύ άλλων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και εν μέσω κορύφωσης της υγειονομικής κρίσης, καθίσταται έως και αδύνατη η πραγματοποίηση των απαραίτητων αυτοψιών στα υπό ένταξη στο Πρόγραμμα ακίνητα.

Τέλος, θεωρούμε θετική την Απόφαση του Υπουργείου για παράταση αναφορικά με την υποχρέωση συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου/ιδιοκτησίας με ταυτόχρονη δυνατότητα χρήσης της βεβαίωσης μηχανικού όπως εκδίδεται μέχρι σήμερα, δηλ. μέσω της λογισμικής εφαρμογής για τις δηλώσεις αυθαιρέτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για δύο επιπλέον μήνες και συγκεκριμένα έως τα τέλη Μαρτίου 2022, συμβαδίζοντας και με την παράταση χρήσης των παλαιών αντικειμενικών αξιών για την υπογραφή συμβολαίων.

Γίνεται έτσι φανερή η πρόθεση αλλά και η προσπάθεια που καταβάλλεται από την Πολιτεία προς την κατεύθυνση επίλυσης των επειγόντων ζητημάτων, που ενίοτε, λόγω συνθηκών έκτακτης ανάγκης δημιουργούνται και ως τέτοια εκτάκτως και αποφασιστικά οφείλουν να αντιμετωπίζονται.

Εντός του παραπάνω κατ’ επείγοντος πλαισίου επίλυσης ζητημάτων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όπως αυτές που δυστυχώς αντιμετωπίζουμε, ευελπιστούμε στην από μέρους σας χορήγηση των ανωτέρω, ζητούμενων παρατάσεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και επικοινωνία.

Με τιμή
Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Τσακούμης

Comments are closed