Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών

Παρατείνεται έως και τις 30/06/2021 ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών, οι οποίες εκδίδονται με ημερομηνία αυτοψίας από 01/01/2021 έως τις 31/01/2021 με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1 Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτιρίου/ διηρημένης ιδιοκτησίας (παρ. 5, άρθρου 18, ν 4787/26.03.2021, σελ 6862, ΦΕΚ Α’ 44/26.03.2021).

Με την παράταση αυτή, δίνεται το απαραίτητο χρονικό περιθώριο να πραγματοποιούνται συμβόλαια έως και τις 30 Ιουνίου του 2021, χωρίς την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας με την προϋπόθεση να έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία με σκοπό την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού, από 1 έως 31 Ιανουαρίου του 2021.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Comments are closed