Παρατείνεται μέχρι τέλη Ιουλίου το πρόγραμμα «Ηλέκτρα»

Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το πληροφοριακό σύστημα για την υποδοχή των αιτήσεων του προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του δημόσιου τομέα δηλαδή το «ΗΛΕΚΤΡΑ», παραμένει ανοιχτό για την υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι στο έργο συνολικό προϋπολογισμό 640 εκατ. ευρώ εντάσσονται:

  • Τα κτίρια της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.
  • Τα κτίρια των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
  • Τα κτίρια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Ανάλογα με τις παρακάτω κατηγορίες χρήσεων:

  • Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία.
  • Κτίρια Εκπαίδευσης, όπως σχολεία και Πανεπιστήμια.
  • Κτίρια Γραφείων, όπως οι εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια.
  • Κτίρια για Λοιπές Χρήσεις, όπως κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικά ιδρύματα.

Οι χώροι που θα αναβαθμιστούν αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή τους κλάση κατά δύο κατηγορίες μεσοσταθμικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Με την πλήρη υλοποίηση του «ΗΛΕΚΤΡΑ» υπολογίζεται ότι:

  • Η συνολική εκτιμώμενη μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά έτος θα ανέλθει στις 600 GWh.
  • Η μείωση της ετήσιας δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα ανέλθει στα 96 εκατ. ευρώ.
  • Η μείωση της ετήσιας εκπομπής ρύπων από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα είναι στους 364.000 τόνους Co 2 eq.

Comments are closed