Μετάθεση 14 ημερών για την έναρξη του Εξοικονομώ-Αυτονομώ στις Περιφέρειες που απομένουν, μετά τις αντιδράσεις του τεχνικού κόσμου

Τη μετάθεση κατά 14 ημέρες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, προκειμένου να αξιολογηθούν ζητήματα λειτουργίας του προγράμματος που τέθηκαν υπόψη του Υπουργείου από το ΤΕΕ, καθώς και να αντιμετωπισθούν οι δυσχέρειες των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού.

Έως τώρα, δεν έχει εκφραστεί κάποια πρόθεση από την πλευρά του Υπουργείου, να υπάρξει κάποια περαιτέρω συγκεκριμένη αλλαγή όσον αφορά στον τρέχοντα κύκλο του προγράμματος, ωστόσο, οι αντιδράσεις και παρατηρήσεις του ΤΕΕ και των περιφερειακών τμημάτων του, έχουν δώσει στο Υπουργείο πλούσιο υλικό προς επεξεργασία.

Οι παρατηρήσεις του τεχνικού κόσμου, αναδεικνύουν ζητήματα που αφορούν στη δομή και στον τρόπο υπαγωγής και αξιολόγησης των αιτήσεων.

Μείζον ζήτημα που εγείρουν οι μηχανικοί είναι το ότι η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για ελάχιστες ώρες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής χρόνος για τη σωστή αξιοποίησή της και να υπονομεύεται τελικά η απορρόφηση των πόρων. Έτσι, ζητούν να παραμείνει η πλατφόρμα ανοιχτή για μερικές ημέρες, ώστε να καταχωρηθούν για κάθε Περιφέρεια χωριστά, όλες οι αιτήσεις και να γίνει εισαγωγή κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης και αφού γίνει αξιολόγηση των αιτήσεων να προκριθούν αυτές με την καλύτερη βαθμολογία.

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν υπάρχει κανένα κριτήριο οικονομικής – κοινωνικής ή ενεργειακής προτεραιότητας και ουσιαστικής καταπολέμησης της «ενεργειακής φτώχειας». Γι’ αυτό προτείνεται ο ανασχεδιασμός του προγράμματος με θέσπιση κριτηρίων μοριοδότησης, διαφάνεια στην επιλογή των δικαιούχων μέσω κατάρτισης πινάκων δικαιούχων και επιλαχόντων, αναχρηματοδοτήσεις και επανεντάξεις σε συγκεκριμένες περιόδους μέσα στο χρόνο κ.ο.κ.

Σε σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων γίνεται λόγος για αδιαφάνεια στην επιλογή των αιτήσεων ζητώντας να υπάρξουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, με κριτήρια τα οποία θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την ενεργειακή φτώχεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα των παρεμβάσεων και την επίτευξη των ετήσιων εθνικών στόχων.

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τα Περιφερειακά Τεχνικά Επιμελητήρια είναι η υψηλότερη χρηματοδότηση, η διεύρυνση των προτεινόμενων παρεμβάσεων του προγράμματος, με συμπερίληψη των κτιριακών ενισχύσεων και της αντισεισμικής θωράκισης των κατασκευών και η  δημιουργία καταλόγου επιλαχόντων δικαιούχων για το παρόν πρόγραμμα, ώστε να μη δημιουργείται φόρτος έτοιμων προτάσεων από πρόγραμμα σε πρόγραμμα.

Βάσει της ανακοίνωσης του ΥΠΕΝ, η υλοποίηση του προγράμματος θα συνεχιστεί ως εξής:

  • Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα από τις 25.01.2021 αντί για τις 11.01.2021.
  • Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η έναρξη των αιτήσεων θα γίνει στις 27.01.2021 αντί για τις 13.01.2021.
  • Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η υποβολή θα ξεκινήσει στις 29.01.2021 αντί για τις 15.01.2021.
  • Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι θα ξεκινήσουν να υποβάλλουν αιτήσεις μετατίθεται για την 01.02.2021 αντί για τις 20.01.2021.
  • Τέλος, η υποβολή των αιτήσεων που αφορούν σε Πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β) θα ξεκινήσει από τις 03.02.2021 σε όλη την επικράτεια.

Comments are closed