Παρεμβάσεις ΣΜΗΒΕ σχετικές με την πυροπροστασία

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος ΣΜΗΒΕ, πρόσφατα είχε
σειρά παρεμβάσεων σχετικά με την πυροπροστασία και την λειτουργία των
αντίστοιχων Γραφείων του Πυροσβεστικού Σώματος:

– Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Υποστράτηγο ΠΣ Συντονιστή
Θεσσαλονίκης και αναπτύχθηκαν σχετικά θέματα όπως ποιοτική και ποσοτική
επάρκεια στελέχωσης, μηχανοργάνωση, ανάρτηση πιστοποιητικών στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επεξεργασία από κοινού προετοιμασίας Διατάξεων, ανάκληση
πιστοποιητικών, 13η Διάταξη. Συμφωνήθηκε πραγματοποίηση τακτικών
συναντήσεων και προώθηση θεμάτων στο Αρχηγείο (δείτε ΕΔΩ).

– Απεστάλη επιστολή στο Αρχηγείο και στους πολιτικούς προϊσταμένους του
σχετικά με την μηχανοργάνωση των Γραφείων Προληπτικής Πυρασφάλειας του
ΠΣ. Συγκεκριμένα ζητείται η επίσπευση της ολοκλήρωσης και εγκατάστασης
σε εφαρμογή των αντίστοιχων προγραμμάτων, με σκοπό την εναρμόνιση με
διαδικασίες αδειοδοτήσεων, αλλά κυρίως την εξυπηρέτηση των πολιτών και
επαγγελματιών (δείτε ΕΔΩ).

– Επανέρχεται ο ΣΜΗΒΕ στο φλέγον για τους Μηχανικούς θέμα της εφαρμογής
της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης. Μηχανικοί σύρονται πολύ συχνά σε
Πειθαρχικά Συμβούλια και σε δικαστικές διαδικασίες καθώς τους
αποδίδονται άδικα ευθύνες που δεν τους αντιστοιχούν μέσω υπευθύνων
δηλώσεων για την έκδοση Πιστοποιητικών. Ζητείται η τροποποίηση της
Διάταξης αυτής και δηλώνεται η διαθεσιμότητα του Συλλόγου για την
υποβολή ρεαλιστικών προτάσεων (δείτε  ΕΔΩ).

– Σε συνέχεια της συνάντησης στην Θεσσαλονίκη υποβλήθηκε αίτημα για την
αποστολή παρατηρήσεων μελετών αλλά και διαδικασιών έκδοσης
Πιστοποιητικού στους αρμόδιους μηχανικούς μέσω mail, καθώς η διαδικασία
αυτή εξυπηρετεί εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου ιδιωτών μηχανικών αλλά
και αξιωματικών ελεγκτών του ΠΣ (δείτε  ΕΔΩ).
Στο συγκεκριμένο υπήρξε άμεση θετική ανταπόκριση του Υποστρατήγου ΠΣ
Συντονιστή Θεσσαλονίκης με την αποδοχή του αιτήματος του ΣΜΗΒΕ (δείτε ΕΔΩ).

Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του προγράμματος δράσης μας
ενημερώνοντας για κάθε εξέλιξη.

Comments are closed