Περιορισμοί υπηρεσιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων έναντι της εξάπλωσης του Κορωνοΐού

Για τις επόμενες 2 εβδομάδες, από 16 έως και 27 Μαρτίου, όλες οι υπηρεσίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τα μέλη του (Ενημέρωση Αυθαιρέτων, Ενημέρωση για Επαγγελματικά Θέματα, Ενημέρωση για Θέματα ΝΟΚ, Νομική Υποστήριξη για Θέματα του Επαγγέλματος, Ενημέρωση για Φορολογικά Θέματα), θα παρέχονται μόνο τηλεφωνικά και όχι με φυσική παρουσία.

Ενημέρωση για Θέματα Αυθαιρέτων
2310 883144

Ενημέρωση για Επαγγελματικά Θέματα
2310 883146 & 2310 883144

Ενημέρωση για Θέματα ΝΟΚ
2310883152 & 2310 883121, (e-mail: petridou@central.tee.gr )

Νομική Υποστήριξη για Θέματα του Επαγγέλματος
2310 883142

Ενημέρωση για Φορολογικά Θέματα
2310 883152

Επίσης, κατά τις παραπάνω ημερομηνίες δεν θα λειτουργεί το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Επίσης ανεστάλησαν οι υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται κατά του brain drain.

Για το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Comments are closed