Περισσότερα χρήματα θα δώσουν φέτος για ΙΤ οι εταιρείες παγκοσμίως


Μεγαλύτερο προϋπολογισμό για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής της εταιρείας τους έχουν εγκρίνει για το 2017, σε σχέση με το 2016, πάνω από έξι στα δέκα στελέχη διοίκησης (ποσοστό 61%) παγκοσμίως, καθώς μπορεί μεν η κρίση να επιβάλει περικοπές και στις εταιρικές δαπάνες, αλλά ο τεχνολογικός μετασχηματισμός θεωρείται μονόδρομος. Μόνο το 21% των στελεχών δηλώνουν ότι θα υπάρχει μείωση της επενδυτικής τους δαπάνης για το ΙΤ σε σχέση με το 2016, ενώ οι υπόλοιποι εκτιμούν ότι δεν θα σημειωθεί μεταβολή.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα της Tech Pro Research μεταξύ εταιρικών στελεχών που έχουν την ευθύνη λήψης των οικονομικών αποφάσεων, σύμφωνα με την οποία πάντως, οι αυξήσεις αυτές δεν θα είναι μεγάλες. Μεταξύ των στελεχών διοίκησης, που δηλώνουν ότι θα αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους για δαπάνες τεχνολογιών πληροφορικής το 2017, το 38% απαντά ότι αυτή η αύξηση αυτή δεν θα ξεπεράσει το 1%-10%, το 18% εκτιμά ότι θα είναι της τάξης του 11%-20% και μόνο ένα 5% εκτιμά ότι θα ξεπεράσει το 20%.

Comments are closed