Πιερρακάκης: «Το ΚΕΠ να γίνει το μοναδικό σημείο επαφής πολίτη-κράτους»

όπως επισηµαίνει στη συνέντευξή του στο «Εθνος της Κυριακής» ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη να αποτελεί τον κανόνα ακόµα και όταν η χώρα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθµούς.

Όπως αποκαλύπτει, τα ΚΕΠ θα µετατραπούν σταδιακά στο µοναδικό σηµείο φυσικής επαφής του πολίτη µε το κράτος, αποτελώντας τη µόνη υπηρεσία στην οποία θα χρειάζεται να µεταβαίνει κάποιος για να συναλλάσσεται µε το ∆ηµόσιο. Η πανδηµία του κορονοϊού λειτούργησε ως επιταχυντής για τις δράσεις ψηφιοποίησης και εκσυγχρονισµού της χώρας, καθώς παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είχε αδιαφορήσει για τις τεχνολογικές εξελίξεις, αυτό που έλειπε -σύµφωνα µε τον κ. Πιερρακάκη- ήταν µια οριζόντια στρατηγική και η βούληση για την εφαρµογή της. Αλλωστε και η ανταπόκριση των πολιτών στις νέες ψηφιοποιηµένες υπηρεσίες είναι ικανοποιητική, στάση η οποία θα συνεχιστεί και όσον αφορά τις υπηρεσίες τηλεσυµβουλευτικής υγείας, οι οποίες θα είναι το επόµενο έργο που θα παραδοθεί στους πολίτες.

Η πανδηµία έφερε µια «βίαιη» ψηφιοποίηση της χώρας. Τα δίκτυα, λόγω των περιορισµών στην κυκλοφορία, µετεξελίχθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ στη µοναδική αποτελεσµατική λύση για τη δουλειά, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία. Τελικώς, µήπως η Ελλάδα και οι Ελληνες δεν ήταν τόσο πίσω τεχνολογικά όσο πιστεύαµε; Είναι η χώρα µας πιο κοντά στο να αποκτήσει τις βάσεις για να γίνει Εσθονία;

Αυτό που έκανε εξαρχής η κυβέρνηση ήταν να δηµιουργήσει µια κεντρική οριζόντια δοµή -το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης- και να δοµήσει τον σχεδιασµό της πάνω σε αυτήν τη φιλοσοφία. Τι κάναµε δηλαδή: Ενώσαµε τα κοµµάτια της κατακερµατισµένης ψηφιακής πολιτικής στη βάση ότι το κράτος είναι ένα και ως ένα πρέπει να λειτουργεί. Και τελικά ο κορονοϊός δεν άλλαξε τον σχεδιασµό µας, απλώς τον επιτάχυνε. Είχαµε µείνει πίσω τα προηγούµενα χρόνια; Ξεκάθαρα ναι – το λένε όλοι οι σχετικοί δείκτες. Είχαµε όµως αδιαφορήσει; Ξεκάθαρα όχι – και το δείχνουν οι πρωτοβουλίες που εκπονήθηκαν αυτά τα χρόνια. Τι ισχύει: Μείναµε πίσω επειδή δεν υπήρχε ο κατάλληλος σχεδιασµός, δηλαδή µια οριζόντια στρατηγική, καθώς και η βούληση της εφαρµογής της.

Είδαµε πολύ νωρίτερα από τον προγραµµατισµό τη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής πύλης, το τέλος της γραφειοκρατίας στη δήλωση των γεννήσεων, ψηφιακές υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις και άυλη συνταγογράφηση. Ποια είναι τα επόµενα στοιχήµατα του υπουργείου στην κατεύθυνση διευκόλυνσης του πολίτη;

Αυτό που κάνουµε από το ξέσπασµα της πανδηµίας είναι να υλοποιούµε κανονικά τον προγραµµατισµό µας προσπαθώντας να «φέρουµε µπροστά» τα έργα εκείνα που θα διευκολύνουν την καθηµερινότητα των πολιτών όσο µένουν σπίτι. Τα επόµενα βήµατά µας είναι η τηλεσυµβουλευτική σε συνεργασία µε το υπουργείο Υγείας, η απλοποίηση και άλλων γεγονότων ζωής στα πρότυπα της γέννησης και, κυρίως, η διαρκής βελτίωση του gov.gr, τόσο µε την προσθήκη νέων υπηρεσιών όσο και µε την προσαρµογή -από άποψη φιλοσοφίας και σχεδιασµού- των υφιστάµενων υπηρεσιών στα πρότυπα του gov.gr. Το µεγάλο µας στοίχηµα, αυτό που λειτουργεί ως «οµπρέλα» των επιµέρους στοιχηµάτων, είναι ένα: η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη να γίνει ο κανόνας – όχι µόνο όσο διαρκούν τα µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας αλλά και όταν επιστρέψουµε σε κανονικούς ρυθµούς. Γι’ αυτό ακριβώς δώσαµε τόση έµφαση στο να σχεδιαστούν οι ψηφιακές υπηρεσίες µε τρόπο απλό, ώστε να γίνουν κοµµάτι της καθηµερινότητας όλων των Ελλήνων.

Ποια είναι η αποδοχή του κόσµου αναφορικά µε τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες;

Η µέχρι στιγµής ανταπόκριση των πολιτών είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ενδεικτικά, η άυλη συνταγογράφηση -που αφορά κατεξοχήν µια πληθυσµιακή οµάδα χωρίς ιδιαίτερες ψηφιακές δεξιότητες- χρειάστηκε λίγο περισσότερο από δέκα ηµέρες για να ξεπεράσει τις 200.000 εγγραφές, ενώ ήδη από την έκτη εργάσιµη ηµέρα λειτουργίας της πλατφόρµας σταθερά πάνω από το 10% της ηµερήσιας συνταγογράφησης εκδίδεται άυλα.

Σας ανησυχεί η υπερφόρτωση των δικτύων την περίοδο αυτή; Υπάρχει σχέδιο για την περίπτωση σοβαρών προβληµάτων; Βρίσκεται στο τραπέζι το ενδεχόµενο διαχείρισης της κίνησης ενδεχοµένως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία και συνεργασία τόσο στο εσωτερικό µε τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, όσο και στο εξωτερικό µε τους Ευρωπαίους οµολόγους µου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε όποια προβλήµατα ανακύπτουν να επιλύονται άµεσα και αποτελεσµατικά. Η µέχρι στιγµής εικόνα είναι ικανοποιητική και αυτό οφείλεται και στην υπευθυνότητα των πολιτών, οι οποίοι σε πολύ µεγάλο βαθµό ακολουθούν τις οδηγίες που εξέδωσε η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης.

Το gov.gr αποτελεί την αρχή του µετασχηµατισµού και των ΚΕΠ. Τι βελτιώσεις θα πρέπει να περιµένει ο πολίτης στις υπηρεσίες τους;

Τα ΚΕΠ πρέπει να λειτουργήσουν ως το µόνο σηµείο φυσικής επαφής του πολίτη µε το κράτος. Με απλά λόγια: Να είναι η µόνη υπηρεσία που θα χρειάζεται να µεταβεί κάποιος για να συναλλάσσεται µε το κράτος. Ο σχεδιασµός µας, λοιπόν, είναι τα ΚΕΠ να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά προς το gov.gr για όσους πολίτες δεν µπορούν ή δεν επιθυµούν -για οποιονδήποτε λόγο- να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους ηλεκτρονικά. Αυτό σηµαίνει, φυσικά, ότι θα αναπτύξουµε και ένα πρόγραµµα ψηφιακού µετασχηµατισµού των ίδιων των ΚΕΠ.

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία, οι πολίτες προτιµούν σε µεγάλο βαθµό την αποστολή µηνύµατος στο 13033 για τη µετακίνησή τους. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που ανησυχούν για ενδεχόµενη «παρακολούθησή» τους, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν τηρούνται τέτοια στοιχεία. Τελικά είναι αλληλένδετες οι έννοιες της «παρακολούθησης» και της ψηφιοποίησης;

Η ψηφιοποίηση είναι πρώτιστα αλληλένδετη µε την έννοια της διαφάνειας. Για τον λόγο αυτό, όλες µας οι πρωτοβουλίες έχουν τηρήσει τις επιταγές του εσωτερικού και του ενωσιακού δικαίου. Και νοµίζω ότι τελικά δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη από την εµπιστοσύνη των πολιτών – πάρτε για παράδειγµα τα SMS στο 13033, τα οποία αποτελούν µακράν τη βασική προτίµηση των πολιτών όταν χρειάζεται να βγουν από το σπίτι και κάθε µέρα κερδίζουν επιπλέον έδαφος έναντι της φόρµας.

Έως τώρα οι Έλληνες στην πλειονότητά τους τηρούν αυστηρά τα µέτρα πρόληψης που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού. ∆εδοµένης αυτής της συµπεριφοράς, θεωρείτε ότι υφίσταται λόγος αυστηροποίησής τους ενδεχοµένως εν όψει Πάσχα;

Η υπευθυνότητα µε την οποία αντιµετωπίζει τα µέτρα η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών είναι αξιοθαύµαστη και καθοριστική στο να έχουµε την καλύτερη δυνατή έκβαση ως προς την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Οι αρµόδιες Αρχές έχουν πλήρη επίγνωση τόσο των κινδύνων του κορονοϊού όσο και των θυσιών των Ελλήνων, και παίρνουµε έγκαιρα τα απαραίτητα µέτρα µε βάση τα δεδοµένα που έχουµε στα χέρια µας και µε γνώµονα τον σεβασµό στην υπέρτατη αξία της ανθρώπινης ζωής.

Comments are closed