“Πράσινες” θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων

Αίτηση συμμετοχής στη δράση της Εκπαιδευτικής Εβδομάδας καλούνται να υποβάλουν οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ αλλά και στελέχη φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και λοιπών μορφών Επιχειρήσεων.

Το έργο «πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων», μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αφορά τους κατοίκους των Σερρών, Θεσσαλονίκης και Νέστου.

Στο πλαίσιο του έργου, θα οργανωθεί σε περιφερειακό επίπεδο μια εκπαιδευτική εβδομάδα με διάρκεια 5 ημερών.

Το σύνολο των συμμετεχόντων θα είναι 60, 40 από τις Σέρρες και 20 από τη Θεσσαλονίκη και τον Δήμο Νέστου. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός των 20 ατόμων από τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Νέστου, οι θέσεις θα καλυφθούν από τον Δήμο Σερρών.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στη 1 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 15 Μαρτίου.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση ΕΔΩ.

Comments are closed