ΤΙΤΑΝ: Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ η καύση RDF/SRF – Οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας παραγωγής τσιμέντων της εταιρείας «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», που λειτουργεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην Ευκαρπία του δήμου Παύλου Μελά.

Σημειώνουμε, ότι για το θέμα έχει τοποθετηθεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ, η Διοικούσα Επιτροπή του οποίου ενέκρινε ομόφωνα -εξαίροντας την ποιότητά τού- το πόρισμα σχετικής Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ που συγκροτήθηκε στις 9 Απριλίου, από ειδικούς επιστήμονες, μέλη του Τμήματος.

Η ΟΕ συγκροτήθηυκε μετά από αίτημα του Δήμου Παύλου Μελά, ο οποίος ζήτησε τις απόψεις και τις προτάσεις του Επιμελητηρίου, για την  τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία, σχετικά με τη χρήση απορριμμάτων RDF/SRF ως εναλλακτικού καυσίμου ποσοστιαίας υποκατάστασης του petcoke.

Στην Ομάδα Εργασίας συμμετείχαν οι: οι Χαρίσιος Αχίλλας, επίκουρος καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας Μ.Μ., Άννα Μίχου, σύμβουλος Ανάπτυξης, μελετήτρια Η.Μ., Γιώργος Μπανιάς, ερευνητής Γ’, ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ Μ.Μ. και Πέτρος Σαμαράς, καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Η.Μ.

Στο πόρισμα που εστάλη στον Δήμο Παύλου Μελά (ενώ κοινοποιήθηκε και στην Διεύθυνση του Εργοστασίου της ΤΙΤΑΝ ΑΕ στην Ευκαρπία) τα μέλη της ΟΕ συμφώνησαν ότι «κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν οι εκπομπές αερίων ρύπων, η τέφρα και η ποιότητα του εισερχόμενου εναλλακτικού καυσίμου» και προέβησαν στις παρακάτω διαπιστώσεις:

• Τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και από τη μελέτη διασποράς αερίων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή (Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ 2019) διαπιστώνεται ότι η μερική αντικατάσταση pet coke από εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του SRF, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της τσιμεντοβιομηχανίας.
• Όσον αφορά στις εκπομπές διοξινών και φουρανίων, οι υψηλές θερμοκρασίες εντός του κλιβάνου, ο μεγάλος χρόνος παραμονής, το έντονο αλκαλικό περιβάλλον και η ταχεία ψύξη των απαερίων που εφαρμόζονται ήδη στην εγκατάσταση, παρεμποδίζουν τόσο τον σχηματισμό τους, όσο και την ανασύνθεσή τους.
• Η τέφρα ενσωματώνεται μέσα στη δομή του κλίνκερ, το οποίο αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν για την παραγωγή τσιμέντου και δεν είναι δυνατή η απελευθέρωση των συστατικών της στο περιβάλλον.
• Η ποιότητα του SRF ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο έλεγχος της ποιότητας επιβάλλεται να ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα, να εντάσσεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του εργοστασίου που πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα και να πραγματοποιείται τόσο στο χώρο παραγωγής του δειγματοληπτικά, όσο και σε κάθε παραλαβή.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ΟΕ «τα μέτρα που προβλέπονται για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της λειτουργίας του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία, ώστε να αξιοποιηθεί υλικό SRF (κωδικός ΕΚΑ 19 12 10, ανακτώμενο στερεό καύσιμο – απορριμματογενές), ως εναλλακτικό καύσιμο, που θα υποκαταστήσει μερικώς το ορυκτής προέλευσης καύσιμο pet coke, κρίνονται επαρκή».

Ωστόσο, τα μέλη της ΟΕ τονίζουν ότι «προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η ελάχιστη περιβαλλοντική επίπτωση από τη λειτουργία της εγκατάστασης με εναλλακτικά καύσιμα, θα πρέπει να προβλεφθεί η εγκατάσταση ενός συστήματος συνεχούς δειγματοληψίας το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των εκπομπών σε ετήσια βάση».

Ανάλογο σύστημα, επισημαίνουν οι μελετητές, έχει ήδη εγκατασταθεί σε παρόμοιες μονάδες (τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Βόλος) όπου προβλέπεται η συνεχής δειγματοληψία από τα απαέρια για χρονικό διάστημα ενός μήνα, που επαναλαμβάνεται 12 φορές το έτος, έτσι ώστε συνολικά να καλύπτεται περίοδος ενός έτους.

Επίσης προτείνεται να συντάσσει η εταιρεία, ανά τέσσερα έτη, αντί των δέκα ετών που προβλέπει η εθνική νομοθεσία, μελέτη διασποράς αέριων ρύπων, η οποία και θα δημοσιοποιείται.

Σχετικά με την ποιότητα του εισερχόμενου εναλλακτικού καυσίμου SRF η ΟΕ αναφέρει πως “θεωρείται απαραίτητη η εφαρμογή δειγματοληψίας και ανάλυσης του υλικού σε κάθε εισερχόμενο φορτίο, προκειμένου να διαπιστώνεται η συμφωνία με τις προβλεπόμενες από τα πρότυπα προδιαγραφές ποιότητας”.

Επιπρόσθετα, προτείνεται να δίνεται στον δήμο Παύλου Μελά η δυνατότητα να λαμβάνει δείγματα του εισερχόμενου RDF/ SRF και να πραγματοποιεί μετρήσεις, ακολουθώντας κατάλληλα πρότυπα δειγματοληψίας και ανάλυσης.

Τέλος, η ΟΕ τονίζει πως είναι αναγκαίο να συνεχίσει την αδιάλειπτη λειτουργία της η ηλεκτρονική πλατφόρμα που ήδη δημιούργησε η ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Δείτε ολόκληρο το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας ΕΔΩ

Comments are closed