Πράσινο φως για τη ΜΕΑ στον Άγιο Αντώνιο

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, στο Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων για την απαραίτητη ολοκλήρωση 4 έργων διαχείρισης αποβλήτων. Ειδικότερα, πρόκειται για τη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων που πρέπει να δημιουργηθεί στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και αυτές στα νησιά Λέρο, Τήνο και Ύδρα.

Τα έργα για τα οποία αποφασίστηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι τα εξής:

1. Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Ο χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της νήσου Λέρου.

3. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Ύδρας και η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Νήσου Ύδρας και

4. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Τήνου.

Η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα της ΠΚΜ θα ανεγερθεί στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στα Βασιλικά του δήμου Θέρμης, σε έκταση 816 στρεμμάτων. Πρόκειται για ένα έργο που, μαζί με τη ΜΕΑ Δυτικού Τομέα, φιλοδοξεί να δώσει ανάσα στον τομέα της διαχείρισης των σκουπιδιών της πόλης, του νομού, αλλά και της Χαλκιδικής.

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε στο Υπουργικό Συμβούλιο την αναγκαιότητα του χαρακτήρα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, λόγω του κινδύνου απώλειας κοινοτικών κονδυλίων που έχουν δεσμευτεί γι’ αυτόν τον λόγο, λόγω της επιβολής προστίμων από την ΕΕ, αλλά και λόγω της απειλής της δημόσιας υγείας.

Η ονομαστική (μέγιστη) δυναμικότητα της ΜΕΑ ανέρχεται σε 160.000 τόνων κατ’ έτος σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), με εκτιμώμενες πραγματικές εισροές περί τους 128.200 τόνους κατ’ έτος. Οι εισροές συνίστανται από το 36% περίπου των σύμμεικτων ΑΣΑ της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα ΑΣΑ της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων της Π.Ε. Χαλκιδικής και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, η ονομαστική δυναμικότητα της ΜΕΒΑ, που συνιστά τμήμα της ΜΕΑ, ανέρχεται σε 22.000 tn/έτος περίπου, και εξυπηρετεί τον δήμο Θέρμης και το 65% του δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι κύριες εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο έργο είναι:

– Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από τα σύμμεικτα ΑΣΑ που προκύπτουν μετά τη διαλογή στην πηγή (ΔσΠ), μέσω κατάλληλων διαχωριστών (οπτικών, μαγνητικών, βαλλιστικών κ.ά.).

– Η βασική λειτουργία της μονάδας («λειτουργία καυσίμου»), είναι η παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου (SRF ή RDF) κλάσης τουλάχιστον 3 (1,2 ή 3) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359:2011. Για την απομάκρυνση της υγρασίας των αποβλήτων, που είναι απαραίτητη για την παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου, περιλαμβάνεται στάδιο βιολογικής και θερμικής ξήρανσης.

– Εναλλακτικά σε περίοδο αδυναμίας διάθεσης του απορριμματογενούς καυσίμου ή γενικότερα όποτε κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο, η λειτουργία δύναται να μεταβάλλεται αυτόματα σε «λειτουργία κομπόστ», κατά την οποία παράγεται κομπόστ τύπου Α (CLO).

– Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας από προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα στο τμήμα του έργου που λειτουργεί ως ΜΕΒΑ.

Comments are closed