«Πράσινο φως» για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην στρατόπεδο «Παύλος Μελάς»

Εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 560Δ’/26-8-2021) το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την περιοχή του πρώην στρατοπέδου «Παύλος Μελάς» στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης του Δήμου Παύλου Μελά. Με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης και εγκρίνεται περιβαλλοντικά το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για την επανάχρηση, αξιοποίηση και λειτουργία της έκτασης ως μητροπολιτικό πάρκο υπερτοπικής κλίμακας.

Πάνω από 90% της έκτασης χώροι πρασίνου

Η περιοχή επέμβασης, εμβαδού 345,9 στρεμμάτων βρίσκεται σε κομβικό σημείο στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη και αποτελεί τμήμα του ιστορικού στρατοπέδου «Παύλος Μελάς» το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με τη νεότερη ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Σταυρούπολης από τις αρχές του 20ου αιώνα με τη δημιουργία προσφυγικών οικισμών κυρίως του ελληνισμού του Πόντου. Μεγάλο μέρος του παλαιότερου τμήματος του πρώην στρατοπέδου έχει χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος, με αξιόλογα ιστορικά κτίρια, κάποια από τα οποία είναι χαρακτηρισμένα μνημεία.

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπει κοινωφελείς χώρους πρασίνου σε ποσοστό πάνω από 90% της συνολικής έκτασης ενώ παράλληλα διατηρούνται 26 συνολικά κτίσματα στο πρώην στρατόπεδο με επιτρεπόμενες χρήσεις όπως για: εκπαίδευση, μικρές αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώρους συνάθροισης κοινού, γραφεία, αναψυχή, εμπορικά καταστήματα, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων μικρής κλίμακας, εστίαση, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, τουριστικά καταλύματα.

Όσον αφορά τους όρους δόμησης το μέγιστο ποσοστό κάλυψης καθορίζεται στο 7% και ο συντελεστής δόμησης στο 0,09, ενώ παράλληλα καθορίζονται περιοχές προστασίας και ελέγχου στο σύνολο της έκτασης στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο κηρυγμένος ιστορικός τόπος και τα χαρακτηρισμένα δάση. Τέλος, επιτρέπεται να δημιουργηθούν τέσσερις υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, ένας υπόγειος και δίκτυα πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων ακολουθώντας τους υφιστάμενους δρόμους κίνησης.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Ταγαράς, δήλωσε: «Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο εγκρίνει το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τη χωρική οργάνωση στο πρώην στρατόπεδο του Παύλου Μελά, όχι μόνον η Σταυρούπολη αλλά και όλη η Θεσσαλονίκη συνολικά θα μπορέσουν να αποκτήσουν ένα Μητροπολιτικό Πάρκο με ελεύθερους χώρους πρασίνου και ήπιες χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης και αναψυχής που θα αναβαθμίσουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων,  θα αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών αλλά και τοπόσημο ιστορικής μνήμης. Η περιοχή αυτή, πέριξ του ιστορικού πρώην στρατοπέδου, έχει ανάγκη να αποκτήσει ένα τέτοιο μεγάλο σημείο αναφοράς  και εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ακριβώς γι΄ αυτό μεριμνούμε. Και για τη Θεσσαλονίκη και για όλη τη χώρα».

Θυμίζουμε ότι στο έργο  περιλαμβάνονται βασικές υποδομές άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, εργασίες περιβαλλοντικής αναβάθμισης, δηλαδή βελτίωση εδάφους, κοπή ξερών και επικίνδυνων δέντρων, συντήρηση – καθαρισμός υφιστάμενου πρασίνου και νέες φυτεύσεις, οριοθέτηση του χώρου, προσβάσεις, είσοδοι – έξοδοι, προσωρινά μέτρα ασφαλείας διατηρητέων κτιρίων, χάραξη – προσδιορισμός βασικών διαδρομών, κατασκευή τριών αναψυκτηρίων – παρασκευαστηρίων, εξοπλισμός πάρκου με καθιστικά, πέργολες, εξέδρες παιχνιδιού, κ.ά.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα σε 18 μήνες από την μέρα έναρξής τους, ενώ με βάση τις μελέτες θα γίνουν όλες οι βασικές υποδομές παροχών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού και θα κατεδαφιστούν κτίσματα – ερείπια, που είναι επικίνδυνα για τους πολίτες.

Επίσης θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του πρασίνου, θα κοπούν τα ξερά και επικίνδυνα δένδρα, θα γίνει εκτεταμένος καθαρισμός και πολλές νέες φυτεύσεις, ενώ σχεδιάζεται και η δημιουργία δενδρόκηπου, όπου θα φυτευτούν χιλιάδες δέντρα και θάμνοι.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα δημιουργηθούν έξι πύλες εισόδου – εξόδου για τους πεζούς.

Comments are closed