Προβληματική η διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του ΕΚΠΑΑ

Η χρόνια έλλειψη ικανοποιητικών υποδομών διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, τα ποσοστά ανακύκλωσης τόσο των αστικών, όσο και άλλων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, που παραμένουν σταθερά χαμηλά, αλλά και το έλλειμμα γενικότερης κουλτούρας για το θέμα σε θεσμούς και κοινωνία των πολιτών, κρατούν τον τομέα των απορριμμάτων σταθερά στην κορυφή της λίστας με τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη χώρα.

Στην Έκθεση της Κατάστασης Περιβάλλοντος της Ελλάδας για το 2018, που συνέταξε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)  μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα εξής:

  • «η Ελλάδα, λόγω του χρόνιου προβλήματος των παράνομων χωματερών (ΧΑΔΑ) αλλά και της έλλειψης ικανοποιητικών υποδομών διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων έχει καταδικαστεί σε πληρωμή σημαντικών προστίμων»
  • «υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις νόμιμων ΧΥΤΑ, οι οποίοι λειτουργούν με σημαντικά προβλήματα ή ακόμα και δεν λειτουργούν λόγω τοπικών αντιδράσεων»
  • «τα ποσοστά ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων παραμένουν σταθερά περίπου στο 14%, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, με πολλαπλά προβλήματα στη λειτουργία των δομών ανακύκλωσης» και «η διάθεση σε ΧΥΤΑ αποτελεί σταθερά την κύρια επιλογή σε ποσοστά που υπερβαίνουν το 80%. Παρά δε την υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 25% την τελευταία επταετία, η ποσότητα των παραγόμενων αστικών αποβλήτων έχει παραμείνει σταθερή»
  • αντίστοιχα πολύ χαμηλά παραμένουν τα ποσοστά αξιοποίησης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) καθώς και τα ποσοστά χωριστής συλλογής και λιπασματοποίησης βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων.

Στην έκθεση του ΕΚΠΑΑ αναφέρεται ότι «η υιοθέτηση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) αποτέλεσε μια ριζική τομή προωθώντας την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, μέσω της χωριστής συλλογής πολλαπλών ρευμάτων, αλλά η εφαρμογή του παραμένει μια μεγάλη πρόκληση για όλα τα επίπεδα της διοίκησης και τους πολίτες».

Comments are closed