Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας μηχανικών για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

H Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς για τις σημαντικότερες ανοικτές προκηρύξεις προγραμμάτων και χρηματοοικονομικών εργαλείων επιχειρηματικότητας (ΕΣΠΑ, Ελλάδα 2.0, Αναπτυξιακός Νόμος, Ε.Ε., ΕΑΤ) καθώς και προδημοσιεύσεις προγραμμάτων:

Α. ANOIKTEΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τίτλος Δράσης/ΠρογράμματοςΠοσοστό ΕνίσχυσηςΠερίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Αναπτυξιακός Νόμος 4887 / 2022 – «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία». ΠληροφορίεςΈως 75%  Από 03/10/2022 έως 30/12/2022
Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (1η προκήρυξη) . ΠληροφορίεςΈως 75%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.Από 05/09/2022 έως 05/12/2022
Έξυπνη Μεταποίηση. ΠληροφορίεςΈως 70%  Από 23/11/2022 έως 23/01/2023
Ψηφιακές Συναλλαγές. ΠληροφορίεςΑξιοποίηση επιταγών voucher 90%-100%22/06/2022 έως 15/12/2022 (για τις κατηγορίες 4,5,6)
Aνάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών. ΠληροφορίεςΑπό 35%-70% ανάλογα με την κατηγορία επιλέξιμων δαπανών, το μέγεθος της επιχείρησης και τα όρια ενίσχυσης του ΓΑΚ της ΕΕ22/06/2022 έως 31/12/2022
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ – 100% Επιδότησης για ίδρυση επιχείρησης από νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες (Β’ Κύκλος) . Πληροφορίες100%Από 24/10/2022 έως 25/11/2022
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. ΠληροφορίεςΠοσοστό 100% (14.800 €)Από 31/10/2022 έως 2/12/2022
Επιχορήγηση 100% σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν (επιχειρήσεις γούνας και συναφών ειδών) . Πληροφορίες 1, 2100%Από 12/10/2022 έως 9/12/2022

Β. ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΔΑΝΕΙΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ,..)

Τίτλος Δράσης/ΠρογράμματοςΠοσό ΔανείουΠερίοδος Υποβολής Αιτήσεων
ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Νέα Επενδυτικά Δάνεια Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Πληροφορίες€ 25.000 έως € 1.500.000€Διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες,Μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 375 εκ. ευρώ.
ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ COVID 19 ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. ΠληροφορίεςΈως 200.000,00€12-60 μήνες (5 έτη), συμπεριλαμβανομένης τυχόν Περιόδου ΧάριτοςΤο ποσοστό εγγύησης ανά Δάνειο ορίζεται σε 80%.Ορίζοντα εκταμίευσης  31/12/2022 Προϋπολογισμός 67,4 εκ. ευρώ.
Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας. ΠληροφορίεςΑπό 25.000,00€ έως 400.000,00€Η διάρκεια του δανείου ορίζεται έως και 10 έτη.  Συμπεριλαμβάνεται τυχόν περίοδος χάριτος από 1 έως 3 έτη.Το ποσοστό εγγύησης ανά Δάνειο ορίζεται σε 80%.Μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 140,7 εκ. ευρώ. 

Γ. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τίτλος ΠρογράμματοςΠροϋπολογισμόςΠοσοστό Ενίσχυσης
Προδημοσίευση της δράσης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Πληροφορίες100 εκ € για τους κλάδους Εμπορίου & Υπηρεσιών • 100 εκ € για τον κλάδο ΤουρισμούΈως 50%

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Ε.

  • ΗΟΡΙΖΟΝ ΕUROPE 2021-2027

      Ο «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι το νέο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ.

      Πληροφορίες : https://horizoneurope.gr/structure/

  • EIC Accelerator (πρώην SME Instrument) – Horizon 2021-2027

Αφορά  Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και τη μετουσίωσή της σε προϊόν ή υπηρεσία.

Πληροφορίες :

https://wayback.archive-it.org/12090/20210412124504/https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator

Comments are closed