Πρόγραμμα Δράσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη θητεία 2020-2024

Εγκρίθηκε από την “Α” κατά την πρώτη της συνεδρίαση στις 29.01.2020 (αναλυτικό ρεπορτάζ στο επόμενο τεύχος) ο  προγραμματισμός δράσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως αποφασίστηκε και προτάθηκε από την Δ.Ε., που μεταξύ άλλων επισημαίνει, ότι η θητεία αυτή ξεκινά σε μια χρονική συγκυρία, την οποία διαμορφώνουν οι εξής παράμετροι:

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

 • οι γεωπολιτικές διαμάχες για τον έλεγχο των νέων πηγών ορυκτών καυσίμων και των αγωγών προμήθειας ενέργειας στην Ευρώπη,
 • η τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση και
 • η κλιματική αλλαγή.

Στην Ελλάδα

 • η έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 (ΕΣΠΑ),
 • η σταδιακή έξοδος από την κρίση και την οικονομική ύφεση,
 • η πολιτική κατεύθυνση για προσέλκυση επενδύσεων και παράλληλα για υποστήριξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας,
 • η ανάσχεση του braindrain,
 • η έναρξη μεγάλων ενεργειακών έργων και
 • η ενδυνάμωση του ρόλου του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της Κυβέρνησης και η ειδοποιός συμμετοχή του, τόσο στα σημαντικά projects της Ελλάδας, όσο και στις θεσμικές προσεγγίσεις των θεμάτων της αρμοδιότητάς του.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • οι πρωτοβουλίες για δημιουργία hubs καινοτομίας και clusters ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη αλλά και ευρύτερα στην Περιφέρεια,
 • τα δύο mega – projects της Θεσσαλονίκης – το παραλιακό μέτωπο και η ΔΕΘ – και το γεγονός ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρωτοστάτησε και στα δύο,
 • οι δυνατότητες που προσφέρουν οι τρεις πυλώνες της Θεσσαλονίκης – το Λιμάνι, η ΔΕΘ και το Αεροδρόμιο και
 • η εδραίωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως  βασικού συνομιλητή  στη διαμόρφωση προτάσεων για όλα τα σημαντικά ζητήματα της Περιφέρειας.

Αναλύοντας τον προγραμματισμό της η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ παραθέτει τα εξής:

Οι δύο πρώτες παράγραφοι που προσδιορίζουν τον σκοπό του ΤΕΕ στο άρθρο 4 του Ν.1486/84 αναφέρονται στην προαγωγή και αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας για την αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας και στον ρόλο του ως τεχνικού συμβούλου της Κυβέρνησης.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο της χωρικής του αρμοδιότητας και όχι μόνο, ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό το ρόλο. Στόχος της νέας διοίκησης είναι να συνεχιστεί η επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων θητειών και το ΤΕΕ/ΤΚΜ να σταθεί αρωγός και να αφήσει το θετικό του αποτύπωμά σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώνουν το ευρύτερο περιβάλλον.

Δύο είναι οι βασικοί αναπτυξιακοί άξονες που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, η έξυπνη εξειδίκευση και η πράσινη ανάπτυξη. Οι λέξεις smart και green είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας και δείχνουν την τάση την οποία ακολουθεί ολόκληρη η υφήλιος προσπαθώντας να αγγίξει την αειφορία.

Με αυτά τα δεδομένα το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα δραστηριοποιηθεί για να προχωρήσουν στην  Κεντρική Μακεδονία:

 • η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον κλάδο των Μηχανικών και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων,
 • οι κατάλληλες συνεργασίες για επίτευξη μεγεθών με δυνατότητες  ανταγωνισμού και  απασχόλησης υψηλής ποιότητας  δυναμικού,
 • η θωράκιση της Περιφέρειας έναντι ακραίων φυσικών φαινομένων,
 • ο σχεδιασμός και η ωρίμανση της νέας γενιάς δράσεων και έργων,
 • οι ουσιαστικές δράσεις για την ενεργειακή εξοικονόμηση, την προώθηση των ΑΠΕ και της Κυκλικής Οικονομίας και
 • η ανάδειξη του Μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης, αλλά και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος όλων των αστικών κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε θέματα που αφορούν σε όλη την Επικράτεια θα επικαιροποιηθούν και θα εξειδικευτούν με κατάλληλες συνεργασίες οι προτάσεις του Τμήματος:

 • για τον χωρικό σχεδιασμό,
 • για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία,
 • για την αξιοποίηση του Πράσινου Ταμείου για αστικές αναπλάσεις και αντιπλημμυρικά έργα και
 • για την θεσμοθέτηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για αντισεισμική θωράκιση.

Για τα θέματα της Παιδείας στόχος της θητείας είναι η ουσιαστική συνεισφορά του Τμήματος:

 • στην προστασία της Τεχνικής Παιδείας συνολικά από επιλογές μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων που καμία σχέση δεν έχουν με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Ελλάδας και
 • στη σύμπλευση του κλάδου με τις εξελίξεις της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 4 του Ν.1486/84, αφορά στη σχέση του Επιμελητηρίου με τα μέλη του, στη φροντίδα για την απασχόληση, στην κοινωνική ασφάλιση, στην προαγωγή του κύρους των Μηχανικών, στην επιστημονική πρόοδο, στην ενημέρωση, στην επιμόρφωση και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και στη μελέτη νέων μορφών επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας.

Και σε αυτό τον τομέα το Τμήμα έχει να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα, που θα συνεχιστεί στη νέα θητεία, και πάλι με κατευθυντήριες γραμμές την έξυπνη εξειδίκευση και την πράσινη ανάπτυξη.

Οπότε, το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε σχέση με την  ανάδειξη του ρόλου του μηχανικού θα δράσει κατάλληλα ώστε:

 • Να καταδειχθεί ο ρόλος του μηχανικού ως αναγκαίου υψηλόβαθμου στελέχους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ευρύτερων του τεχνικού έργου και της παραγωγής.
 • Να βοηθήσει στην σύμπλευση των Ελλήνων Μηχανικών μετις εξελίξεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης δεδομένου ότι το επάγγελμα του Μηχανικού συνδέεται άμεσα με την πρόοδο της τεχνολογίας.
 • Να δρομολογηθούν υποδομές νέας γενιάς, αστικές αναπλάσεις αλλά και βελτίωση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος (αντισεισμική συμπεριφορά, ενεργειακό – περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προσβασιμότητα, χρηστικότητα).
 • Να προχωρήσουν εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, παραγωγικές διαδικασίες προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και κατάλληλα clusters με απαιτήσεις για στελέχη υψηλής ποιότητας.
 • Να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα των Μηχανικών.

Σε ότι αφορά στη βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος, η προσπάθεια του Τμήματος θα επικεντρωθεί:

 • στη διαρκή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σε ότι αφορά νέους θεσμούς, κανονισμούς, οδηγίες πρότυπα κλπ.,
 • στη σύνταξη και προώθηση προτάσεων για βελτιώσεις σε νομοθετήματα, θεσμούς και κανονισμούς που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των μηχανικών,
 • στη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αποτελεσματικότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών,
 • στην προώθηση σύγχρονου και αποτελεσματικού χωροταξικού σχεδιασμού και
 • στην προώθηση των προτάσεων του ΤΕΕ (Ψηφιακός χάρτης, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων) και στη βελτίωση των εφαρμογών του.

ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Η χρονική συγκυρία ενδείκνυται για να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες εκσυγχρονισμού του ΤΕΕ, ενδυνάμωσης του ρόλου και της αποτελεσματικότητάς του.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ:

 • Συνεχίζει την συστηματική ενασχόλησή του για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του φορέα.
 • Ζητεί τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Τμήμα από το κεντρικό ΤΕΕ καθώς και την ενεργό συμμετοχή του στις δραστηριότητες που αναλαμβάνει το ΤΕΕ και στις διεργασίες για τη διαμόρφωση των θεσμικών και κανονιστικών εργαλείων, τομέα στον οποίο άλλωστε διαθέτει σημαντική εμπειρία.
 • Υποστηρίζει την ουσιαστική συνεργασία και αλληλοενημέρωση του ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τμημάτων, δίνοντας πρώτο το παράδειγμα της κοινοποίησης τεκμηριώσεων, προτάσεων και δραστηριοτήτων του.\
 • ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  (βλ. σχετικό θέμα ΕΔΩ)
 • ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Θα συγκροτηθούν και Διαρκείς Ομάδες Εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται τίτλοι

 • ΔΟΕ για τις φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές στο φυσικό και αστικόπεριβάλλον.
 • ΔΟΕ Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιου Τομέα.
 • ΔΟΕ για θέματα Μηχανικών της Εκπαίδευσης.
 • ΔΟΕ Ενημέρωσης – Επιμόρφωσης.
 • ΔΟΕ Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Διατηρείται και διευρύνεται το δίκτυο συνεργασιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ με όλους τους φορείς και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Γίνεται προσπάθεια συνεργασίας του Τμήματος σε σχήματα με την συμμετοχή και του Ιδιωτικού Τομέα.
 • Εντείνεται η προσπάθεια συμμετοχής σε προγράμματα με άλλους φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αλλά και φορέων άλλων χωρών καθώς και η ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων της ΕΕ.
 • Συνεχίζεται και γίνεται πιο ουσιαστική η συνεργασία με τους φορείς των Μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Ενισχύεται ακόμη περισσότερο η επικοινωνιακή πολιτική του Τμήματος, μέσω εκδηλώσεων, εκθέσεων αλλά και των κοινωνικών δικτύων για την ευρύτερη διάχυση των προτάσεών του προς τα μέλη του αλλά και την κοινωνία της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Comments are closed