Προκήρυξη θέσεων καθηγητών σε τρία τμήματα μηχανικών του ΑΠΘ

Την προκήρυξη θέσεων καθηγητών αποφάσισαν τα τμήματα πολιτικών μηχανικών, χημικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. Αναλυτικότερα:

 • Το ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995852 e-mail: info@civil.auth.gr) αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Έλεγχος και επεξεργασία νερού, λυμάτων και στερεών αποβλήτων»
  (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00001983652)
  Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1279/14-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20-02-2017.
 • Το ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310996267 e-mail: info@cheng.auth.gr) αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων»
  (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για καθηγητή πρώτης βαθμίδας: 00002016221)
  (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002016376)
  (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002016559)
 • Το ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995595 e-mail: info@arch.auth.gr) αποφάσισε την προκήρυξη:
  • Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»
   (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002016726)
  • Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»
   (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002016947)
   (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002017230)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1294/19-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28-02-2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” (https://apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Comments are closed