Προκηρύξεις διαγωνισμών ΕΤΕπ και EBRD στο πλαίσιο του blending για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων ΕΕ

Πηγή εικόνας: Margin1522, CC-BY-2.0

Σε αναπτυξιακά έργα σε Τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ), τα οποία λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της “σύμμειξης” (blending) χρηματοδοτικών πόρων (επιχορηγήσεων και δανείων), συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων/ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development/EBRD).

Οι σχετικές προκηρύξεις διαγωνισμών (π.χ. για τεχνική βοήθεια ή για κατασκευή έργων) δημοσιεύονται δημοσιεύονται στις εξής ιστοσελίδες:
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm και http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html.

Περισσότερα για τις τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών έργων και προμηθειών από διάφορους φορείς και σε διάφορες χώρες, ΕΔΩ

Comments are closed