Προς απένταξη τα έργα λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης στην Κορώνεια

Δεν θα πραγματοποιηθούν τελικώς τα έργα κατασκευής λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης στην περιοχή γύρω από την Κορώνεια λίμνη της Θεσσαλονίκης, τα οποία αποσκοπούσαν στην προστασία της από επιβαρυντικά απόβλητα επιχειρήσεων της περιοχής.

Η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης ενέκρινε τη διάλυση της σχετικής σύμβασης για το εν λόγω υποέργο του συνολικού έργου αποκατάστασης της λίμνης, αφού δεν υπάρχουν πια οι επιχειρήσεις βαφείων πουπαρήγαγαν υγρά αλατούχα απόβλητα. Ο σχεδιασμός του έργου προέβλεπε τη συλλογή των λυμάτων για περαιτέρω επεξεργασία σε κοινή εγκατάσταση στην οποία θα απομακρύνονταν το χρώμα, το οργανικό φορτίο και η αλατότητα.

Μετά τη διαπίστωση από πλευράς Περιφέρειας και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της διακοπής λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων και η αποξήλωση των εγκαταστάσεων, αποφασίστηκε να μην γίνει το έργο των λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης καθώς δεν προκαλείται ρύπανση από υγρά βιομηχανικά αλατούχα απόβλητα στη λίμνη.

Παράλληλα, όπως ανέφεραν υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας, έγινε τροποποίηση του master plan για την Κορώνεια, ώστε να είναι εφικτή η διάλυση της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Comments are closed