Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στον ΔΕΔΔΗΕ – Οι ειδικότητες

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να δημοσιεύσει την προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα περιλαμβάνει 393 προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ  «ΔΕΔΔΗΕ 1/2022» θα αφορά σε 393 θέσεις εργασίας, από άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία.

Σύμφωνα με την Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, η εταιρεία στοχεύει να ενισχύσει σημαντικά το προσωπικό της με εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, σε όλη την επικράτεια.

Οι ειδικότητες

Στην προκήρυξη θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω Ειδικότητες Απασχόλησης:

  1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – 68 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί

ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής

ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί

ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος

ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης

ΠΕ Πτυχιούχοι Δασολόγοι

ΠΕ Πτυχιούχοι Πληροφορικής

ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού

  1. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 47 θέσεις

TΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

  1. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – 278 θέσεις

Δευτεροβάθυμιας Εκπαίδευσης, Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ, ταυτόχρονα με την ανάρτηση της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ.

Comments are closed