Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα προβλήματα του κλάδου των Μηχανικών

Υπόμνημα με προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ σχετικές με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επαγγελματικός κλάδος των διπλωματούχων μηχανικών απέστειλε ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Γιώργος Τσακούμης, στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό.

Στο υπόμνημα, σύνοψη του οποίου είχε συμπεριληφθεί και σε εκείνο που είχε παραδοθεί στον πρωθυπουργό στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, επισημαίνεται ότι, η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των επαγγελματιών μηχανικών την περίοδο της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με τους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, κατέστησε, σε πολλές περιπτώσεις, μη βιώσιμη την άσκηση του επαγγέλματος. Το γεγονός αυτό οδήγησε ικανούς, έμπειρους, αλλά και νεότερους, υψηλών προσόντων μηχανικούς, εκτός παραγωγικής διαδικασίας και πολλούς από αυτούς εκτός Ελλάδας.

Με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επαγγελματική ανάπτυξη των μηχανικών, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις, σε συγκεκριμένους τομείς:

 Ασφαλιστικό

Προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα που αφορούν σε καθυστερήσεις διεκπεραίωσης υποθέσεων των ασφαλισμένων το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει να συνδυαστεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον e-ΕΦΚΑ με την επαρκή στελέχωση του, την εκπαίδευση των στελεχών του και την αξιοποίηση των περιφερειακών υπηρεσιών του, στις οποίες, θα πρέπει να εκχωρηθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες.

Όσο για την έγκαιρη και ορθή απονομή των συντάξεων οι προσπάθειες θα πρέπει να εστιάσουν στα εξής:

           Πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση απλοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας.

           Η πλήρης ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ασφαλιστικού βίου των μηχανικών.

           Η καταχώρηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και η δημιουργία ηλεκτρονικών φακέλων με τον ασφαλιστικό βίο των μηχανικών

           Ενημέρωση των ασφαλισμένων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας για το συνολικό χρόνο ασφάλισης και τις καταβληθείσες εισφορές

           Διαλειτουργικότητα και επικοινωνία των εμπλεκόμενων τομέων ασφάλισης, για την βέλτιστη αξιοποίησης του διαδοχικού ή/και παράλληλου χρόνου ασφάλισης.

 Φορολογία – Μη μισθολογικό κόστος

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται, δίνουν ζωτικές ανάσες στον κλάδο των μηχανικών που προσπαθεί να ανακάμψει εν μέσω πανδημίας, το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκτιμά ότι είναι ανάγκη να δρομολογηθούν επιπλέον μέτρα έχοντας στο επίκεντρο και το brain gain. Συγκεκριμένα προτείνει:

-Μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών.

-Μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων ώστε αυτές να μπορέσουν να προσελκύσουν έμπειρα στελέχη υψηλών προσόντων παραμένοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικές.

-Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων των μισθωτών μηχανικών του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που θα επιφέρει αύξηση του καθαρού μισθού τους.

Αύξηση τεχνικού αντικειμένου – Τεχνικά Έργα

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και του ΕΣΠΑ, θα πρέπει να στηριχτούν ιδιαίτερα οι μικρές/μεσαίες Κατασκευαστικές και Μελετητικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί που θα αναλάβουν έργα ή μελέτες δημοσίου συμφέροντος.

Σε αυτήν την κατεύθυνση προτείνεται να δημιουργηθούν προγράμματα χρηματοδότησης ενός Ελληνικού Κύματος Ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας, που θα  θωρακίσει τα παλαιότερα κτίρια, τόσο από τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (πλημμύρες, καύσωνες, πυρκαγιές κλπ), όσο και από άλλες φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί.

Αδειοδότηση τεχνικών έργων – Πολεοδομική Νομοθεσία

Παρά την ήδη συντελούμενη ψηφιακή μετάβαση, το πρόβλημα της πολυνομίας και των επικαλύψεων μεταξύ νομοθετημάτων συνεχίζει να ταλαιπωρεί πολίτες και μηχανικούς. Έτσι προτείνεται μεταξύ άλλων, η απλοποίηση και κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Η άμεση συγκρότηση και λειτουργία των προβλεπόμενων Συμβουλίων και Επιτροπών του Ν. 4495/17 και η θεσμοθέτηση διαύλων επικοινωνίας του ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τμημάτων του με το ΥΠΕΝ.

Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων – Τεχνική Παιδεία\

Δεδομένου ότι το ΤΕΕ έχει την εμπειρία, την πρόθεση, και πλέον την δυνατότητα από το νόμο, να προχωρήσει σταδιακά στην δημιουργία ενός ενιαίου μηχανισμού για την καταγραφή και πιστοποίηση των επαγγελματιών όλων των επιπέδων τεχνικής ευθύνης, σε ένα νέο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων συνολικά, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητεί η αρμοδιότητα σε θέματα επαγγελματικής ισοδυναμίας και ισοτιμίας επαγγελματικών προσόντων να επιστρέψει στο ΤΕΕ.

Δείτε το πλήρες περιεχόμενο του υπομνήματος ΕΔΩ

 

 

Comments are closed