Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την «Επικαιροποίηση Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης»

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτειωτικών Έργων (Δ19) Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού, κατέθεσε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά του, επί της τελικής διαβούλευσης των παραδοτέων της Α’ και Β’ φάσης της σύμβασης «Επικαιροποίηση Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης».

O Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης τονίζει τη θέση του Τμήματος ότι το νέο Master Plan αποτελεί σημαντικό βήμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία τείνουν αυξανόμενα τα τελευταία χρόνια με καταστροφικές συνέπειες, φέρνοντας ως παράδειγμα τις πλημμύρες του 2017 όπου περάν των υλικών ζημιών, θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές αλλά και τις πλημμύρες του 2018, με εκτεταμένες φθορές.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θέτει ως προτεραιότητες:

  • Την ανάγκη για ενιαία διαχείριση των Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.
  • Τη συμπερίληψη περισσοτέρων προς εκτέλεση έργων, μετά από  την ενσωμάτωση των προτάσεων από Δήμους και Περιφέρεια, λόγω και των αυξημένων αναγκών που έχουν διαπιστωθεί από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών.
  • Την άμεση ανάγκη υλοποίησης των ώριμων έργων που προβλέπονταν στο παλαιό Μaster Plan του 2003, με την εξασφάλιση πιστώσεων για συστηματικούς καθαρισμούς όλων των ρεμάτων και των φρεατίων των δικτύων ομβρίων.

Επισημαίνεται επίσης ότι στην περιοχή ευθύνης του Master Plan πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα τα παρακάτω:

  • Το ιστορικό κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη του διαχωρισμού του παντορροϊκoύ δικτύου σε ομβρίων και ακαθάρτων (διότι σήμερα το παντορροϊκό δίκτυο αδυνατεί να παραλάβει τα ύδατα σε περιπτώσεις εντόνων βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα το ιστορικό κέντρο να υφίσταται πλημμύρες).
  • Το σύνολο των παραλιακών εκτάσεων του Δ. Θερμαϊκού, που ειδικά εντός των οικισμών δεν υφίστανται πια κοίτες ρεμάτων αλλά αγωγοί ανεπαρκούς διατομής και τα ρέματα έχουν μετατραπεί σε οδούς.
  • Η περιοχή της Δυτικής παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης (από το λιμάνι και το Καλοχώρι έως την Εθνική Οδό 1 και τον Αξιό), στην οποία εδρεύει μεγάλο τμήμα των εγκαταστάσεων βιοτεχνικής παραγωγής και η οποία βρίσκεται σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας με αποτέλεσμα να μην παροχετεύονται τα όμβρια ύδατα με ασφάλεια.
  • Τα έργα εθνικής σημασίας όπως του Δενδροποτάμου, του Ανθεμούντα και της Περιφερειακής τάφρου θα πρέπει να προχωρήσουν και να τεθούν σε άμεση προτεραιότητα.
  • Η ολοκλήρωση του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ο σχεδιασμός των έργων ανάσχεσης των αντιπλημμυρικών φαινομένων από τη βορειοδυτική περιοχή της πόλης.

Τέλος, για τον αποτελεσματικό έλεγχο, συντήρηση, καθαρισμό αλλά και την μελέτη και εκτέλεση εργασιών επέκτασης των δικτύων των όμβριων της περιοχής μελέτης του Μaster Plan, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει να αναλάβει τον ρόλο του αρμόδιου φορέα η ΕΥΔΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. Η υπηρεσία θα έχει πλήρεις αρμοδιότητες, θα είναι αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 2 του Ν.4412/16 (χωρίς πολλά ενδιάμεσα στάδια ελέγχου και αδειοδοτήσεων που θα καθυστερήσουν πολύ το έργο του) και θα αναλάβει το σύνολο του τετράπτυχου των αρμοδιοτήτων (μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και αστυνόμευση), δηλαδή την εποπτεία και συντήρηση όλου του υπάρχοντος δικτύου, την μελέτη επέκτασης νέων τμημάτων δικτύου καθώς και την επίβλεψη των αντιπλημμυρικών έργων που θα αφορούν στα ρέματα και στους χείμαρρους του Π.Σ.Θ..

Δείτε το πλήρες περιχεόμενο του εγγράφου ΕΔΩ

Comments are closed