Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους»

Παρατηρήσεις και προτάσεις επί της προδημοσίευσης του οδηγού του προγράμματος “Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους” απέστειλε ΤΕΕ/ΤΚΜ στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο έγγραφο προς τον Υπουργό κ. Σκρέκα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης επισημαίνει πως το Τμήμα θεωρεί πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργείου να σχεδιάσει και υλοποιήσει ειδικό πρόγραμμα Εξοικονόμησης και Ανακαίνισης για  νέους, συμπληρώνοντας ότι με αυτό το δεδομένο και με βάση την εμπειρία των μηχανικών – μελών του Τμήματος που ασχολούνται με τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, προκύπτουν οι παρακάτω προτάσεις  που έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην επιτυχία του προγράμματος:

  • Να προβλεφθεί ικανός χρόνος εξοικείωσης με το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων όπως έγινε με το Εξοικονομώ 2021, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε δοκιμές / διασταυρώσεις των στοιχείων τους, προτείνουμε δε ως κατάλληλο τον χρόνο των είκοσι (20) ημερών κατ’ ελάχιστον.
  • Να δοθεί ικανός χρόνος υποβολής των αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα ώστε να κυλήσει ομαλά η διαδικασία (δύο μήνες κατ’ ελάχιστον).
  • Να προβλεφθεί προκαταβολή της δημόσιας επιχορήγησης προς τους ανάδοχους των έργων στο πρότυπο του Εξοικονομώ 2021, ώστε να επιταχυνθεί η γρήγορη υλοποίηση των επιλέξιμων έργων.
  • Να προβλεφθεί συντελεστής αναθεώρησης στις τιμές μονάδας των επιλέξιμων εργασιών, σε παρόμοια πρότυπα όπως των δημοσίων έργων, ώστε οι όποιες μεγάλες ανατιμήσεις στις τιμές των υλικών, καθώς και οι τυχόν ελλείψεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, να μην επηρεάσουν ανασταλτικά την υλοποίηση των έργων.
  • Αναφορικά με τις πολεοδομικές παραβάσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες των επτά (7) τ.μ. προτείνουμε να υπάρχει η δυνατότητα τακτοποίησης και μετά τον αρχικό χαρακτηρισμό της αίτησης ως «επιλέξιμη», αρκεί να έχει γίνει η σχετική υπαγωγή πριν την υποβολή της αίτησης και εφόσον έχει συμπληρωθεί σωστά το Ε9.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Comments are closed