Προϋποθέσεις και διαδικασία για την αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών

Άνοιξε το απόγευμα της Τρίτης η πλατφόρμα allazosyskevi.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων που αφορά στην αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και συγκεκριμένα, για κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες.

Αναλυτικά, η πλατφόρμα άνοιξε ως εξής:

21/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

22/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4

23/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6

24/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8

25/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί από 30% έως 50% την αγορά νέων ηλεκτρικών συσκευών μεγαλύτερης ενεργειακής κλάσης αντικαθιστώντας παλιές ενεργοβόρες συσκευές, οι οποίες είναι απαραίτητο να λειτουργούν.

Κάθε νοικοκυριό μπορεί να αντικαταστήσει έως τρεις συσκευές (έως 2 κλιματιστικά, ψυγείο ή καταψύκτη) και το ίδιο νοικοκυριό δεν μπορεί να υποβάλει δύο αιτήσεις. Η επιδότηση δεν καλύπτει τυχόν τόκους που προκύπτουν από αγορά που θα γίνει σε δόσεις. Στην επιδότηση δεν περιλαμβάνονται και τυχόν επιπλέον κόστη όπως μεταφοράς ή εγκατάστασης των συσκευών.

Μάλιστα, δεν υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού, αλλά το ύψος του εισοδήματος, η οικογενειακή κατάσταση και τυχόν αναπηρία καθορίζουν τη σειρά των περίπου 200.000 δικαιούχων όπως τους υπολογίζει το υπουργείο ενέργειας καθώς και τους επιλαχόντες (στην περίπτωση που βρεθούν πόροι κι αυξηθεί το κονδύλι). Τα εισοδηματικά κριτήρια αξιοποιούνται και για τον καθορισμό του ύψους της επιδότησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 135 ευρώ και μεγαλύτερη των 710 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι δεν θα λάβουν χρήματα στα χέρια τους, αλλά ψηφιακό κουπόνι και η έκπτωση θα γίνεται απευθείας στο ταμείο του καταστήματος.

Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό, καθώς όλα τα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα και θα διασταυρώνονται.

Για κάθε κατοικία μπορεί να υποβάλλεται μόνο μια αίτηση, είτε κύρια είτε εξοχική. Για παράδειγμα, σε μια οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, θα μπορούν να υποβάλουν οι δύο γονείς έως 2 χωριστές αιτήσεις για διαφορετική ωστόσο κατοικία ο καθένας.

Ωστόσο, η κατοικία, κύρια ή δευτερεύουσα, θα πρέπει να ταυτίζεται με την οικία που ήταν τοποθετημένη η παλιά.

Το μέτρο αφορά πολίτες με κατοικία είτε ιδιόκτητη είτε ενοικιασμένη είτε παραχωρημένη.

Ύψος ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 30% έως 50% του κόστους συσκευών ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία των δικαιούχων.

Πρόκειται για 4 εισοδηματικές κατηγορίες:

από 5.000 ευρώ και κάτω, ο ωφελούμενος δικαιούται 50% επιδότηση (1η εισοδηματική κατηγορία)

 πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται 45% επιδότηση (2η εισοδηματική κατηγορία)

 πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται 35% επιδότηση (3η εισοδηματική κατηγορία) και

 πάνω από 20.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται 30% επιδότηση (4η εισοδηματική κατηγορία)

Έτσι, πολίτες με εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ, θα λάβουν το ανώτατο ύψος της επιδότησης (50%), ενώ για εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στο 30%.

Τα όρια ενίσχυσης διαμορφώνονται από 135-710 ευρώ.

Διαδικασία

Σε κάθε αίτηση θα συμπληρώνεται ο 11ψηφιος αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο αριθμός συσκευών ανά κατηγορία που οι καταναλωτές επιθυμούν να αλλάξουν, η ύπαρξη ή όχι ΑΜΕΑ και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ως στοιχείο επικοινωνίας, εφόσον ο δικαιούχους επιλεγεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα. Κάθε αίτηση συγκεντρώνει μόρια ανάλογα με το εισόδημα, τον αριθμό προσταευόμενων μελών, αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια κι αν υπάρχει ΑΜΕΑ. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, ο ενδιαφερόμενος θα λάβει στο κινητό του το/τα voucher ώστε να προχωρήσει στην αγορά των συσκευών από κατάστημα της αρεσκείας του το οποίο όμως πρέπει να έχει δηλώσει προηγουμένως ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Όταν κλείσει η πλατφόρμα στις 5 Ιουλίου, θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοιμε βάση τη σειρά κατάταξης δε θα λάβουν χρηματικό ποσό αλλά ψηφιακό κουπόνι, ένα ανά συσκευή. Πάνω στο κουπόνι θα υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός, το όνομα, το ΑΦΜ και το κινητό του δικαιούχου, η κατηγορία συσκευής, το ποσοστό ενίσχυσης, ο αριθμός παροχής και η διεύθυνση κατοικίας του.

Τα πρώτα κουπόνια θα είναι διαθέσιμα σε 3 εβδομάδες από το κλείσιμο της πλατφόρμας, ενώ μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει χρήση των voucher. 

Comments are closed