Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Στις 10 Απριλίου ξεκινάει η νέα δράση χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων ΑΕΙ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών – Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη.

H σχετική προκήρυξη της ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής του υπουργείου Οικονομίας έχει τίτλο «Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις Τεχνολογικών Φορέων του Υπουργείου Παιδείας».

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 9.000.000 ευρώ, ωστόσο δύνανται να ενταχθούν πράξεις έως 40.000.000 ευρώ.

Η δράση απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τεχνολογικούς φορείς του υπουργείου Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Comments are closed