Πρόληψη-Ετοιμότητα-Ανθεκτικότητα το τρίπτυχο συνεργασίας Ελλάδας – ΕΕ στα θέματα πολιτικής προστασίας

Με κεντρικό άξονα τους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας και προώθησης συνεργειών μεταξύ της χώρας μας και των ευρωπαϊκών θεσμών σε θέματα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο τρίπτυχο Πρόληψη-Ετοιμότητα-Ανθεκτικότητα, συναντήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Εlisa Ferreira και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Στυλιανίδης.

Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι οι τρεις αυτοί άξονες αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για το νεοσύστατο Υπουργείο, καθώς επισφραγίζουν την άρρηκτη διασύνδεση μεταξύ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο ίδιος τόνισε ιδιαίτερα την αξία της συλλογικότητας και της στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατών-μελών της ΕΕ για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας – rescEU.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπιση των συνεπειών της βρίσκονται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών πολιτικών και χαιρέτισε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης δομής με αυτό το αντικείμενο, του νέου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η κ. Ferreira υπογράμμισε επίσης ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η αξιοποίηση πόρων ύψους 714 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-27 και το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ για τους σκοπούς της Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα για την ενίσχυση του μηχανισμού με μέσα και εξοπλισμό, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή ευκαιρία να προωθηθούν συνέργειες με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς προς τον σκοπό ενίσχυσης των κοινών στόχων για αναβαθμισμένη πρόληψη, βελτιωμένη ετοιμότητα, ουσιαστική ανθεκτικότητα.

Comments are closed