Πρόσβαση των μηχανικών με δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία της χώρας

Την επιβεβλημένη ανάγκη πρόσβασης των μηχανικών με δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία της χώρας τονίζει με επιστολή του προς του υπουργούς Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Όπως επισημαίνεται, «είναι αναγκαίο, ο μηχανικός με δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος να έχει πρόσβαση στα κτηματολογικά δεδομένα, καθώς  η σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων σύμφωνα με το σύστημα ΕΓΣΑ 87, απαιτεί, για την ορθότητα των διαγραμμάτων, την συγκριτική αντιπαραβολή του τοπογραφικού διαγράμματος με τα χωρικά δεδομένα του κτηματολογίου, προς αποφυγή ενδεχόμενων σφαλμάτων και για την τήρηση της νομιμότητας με την ορθή και σύμφωνη με κτηματολογικά  δεδομένα αποτύπωση των ακινήτων».

Αναφορικά με τα Ειδικά Υποθηκοφυλακεία που υπάγονται στην έδρα Πρωτοδικείου, η πρόσβαση των μηχανικών καθίσταται αναγκαία, ιδίως σε περιπτώσεις που η αλληλουχία των τίτλων ιδιοκτησίας είναι καθοριστική για τον ακριβή προσδιορισμό του προς αποτύπωση ακινήτου. Η παρεμπόδιση του αρμόδιου μηχανικού στην πρόσβαση «δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση την ορθή και ακριβή αποτύπωση του ακινήτου και κατ΄επέκταση την ίδια τη νομιμότητα», τονίζεται μεταξύ άλλων στην επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς.

Δείτε ολόκληρη της επιστολή ΕΔΩ

Comments are closed