Πρόσκληση για εγγραφή εισηγητών της Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας

Το TEE/TKM, στο πλαίσιο της διοργάνωσης εκδηλώσεων της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας και με σκοπό την ενημέρωση των Μηχανικών Μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ για σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στη δραστηριότητα των Μηχανικών τον Μάιο του 2019, προσκαλεί ενδιαφερόμενους εισηγητές να εγγραφούν στον κατάλογο εισηγητών που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το αργότερο έως την Παρασκευή 29-03-2019 στο ΤΕΕ/ΤΚΜ (e-mail : stolier@central.tee.gr):

  • Συμπληρωμένη αίτηση
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με αναφορά στην εργασιακή/ διδακτική/ερευνητική εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο της τεχνολογικής εφαρμογής που θα επιλέξουν.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί μέχρι δύο από τα παρακάτω πεδία τεχνολογικών εφαρμογών

  • Έξυπνα κτήρια
  • Ρομποτική με εφαρμογές στους τομείς παραγωγής και Logistics
  • Nανοτεχνολογία-Νανοϋλικά με εφαρμογές στους τομείς δομικών υλικών και Μηχανολογίας
  • 3D Printing με εφαρμογές στου κλάδους κατασκευών, αρχιτεκτονικής και μηχανολογίας.

Πληροφορίες : κα Ερμίνα Στόλη, ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2310-883104, stolier@central.tee.gr

Δείτε και “κατεβάστε” την αίτηση εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Σημείωση : Η  αίτηση να αποσταλεί μαζί με βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρει την εργασιακή/ διδακτική/ερευνητική εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο της τεχνολογικής/ων εφαρμογής/ως που επιλέξατε, στο e-mail stolier@central.tee.gr έως τις 29-03-2019.

Comments are closed