Ως το τέλος Φεβρουαρίου η Πρόσκληση Συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τα μέλη του να δηλώσουν – μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου που θα παραμένει ανοιχτή η συγκεκριμένη πρόσκληση – το  ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές, που θα συγκροτηθούν για την θητεία 2020 – 2024 και να  συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια του Τμήματος για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, τη βελτίωση των όρων  άσκησης του επαγγέλματος και την ανάδειξη του ρόλου των Μηχανικών και του ΤΕΕ.

Οι Μόνιμες Επιτροπές, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ, είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και αποτελούν σημαντικές οργανικές μονάδες της λειτουργίας του Επιμελητηρίου. Στην ουσία είναι ο βασικός μηχανισμός επεξεργασίας των θέσεων του Τμήματος για θέματα αναπτυξιακά, τεχνικά, επιστημονικά και επαγγελματικά, συνεπικουρούμενες από Ομάδες Εργασίας που συγκροτούνται για τη μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων, με ορισμένη χρονική διάρκεια.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως αποφασίστηκε και προτάθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή και  εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος, για τη θητεία 2020 – 2024 θα συγκροτηθούν οι παρακάτω  7 Μόνιμες Επιτροπές:

  1. Μ.Ε. Χωροταξίας και Ανάπτυξης.
  2. Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας.
  3. Μ.Ε. Ενέργειας.
  4. Μ.Ε. Περιβάλλοντος.
  5. Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων.
  6. Μ.Ε. Έργων Υποδομής και Δικτύων.
  7. Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας.

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Comments are closed