Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πιστοποίηση ελεγκτών οδικής ασφάλειας

Πηγή εικόνας: pixabay

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο των διατάξεων και κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους διαθέτουν τα προσόντα και επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ελεγκτή Οδικής Ασφάλειας.

Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, ή Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελετητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του υπουργείου.

Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία στο σχεδιασμό οδών, στην τεχνολογία οδικής ασφάλειας και στην ανάλυση ατυχημάτων, ενώ υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία σε δύο εκ των τριών αυτών κατηγοριών, δεν θα γίνονται δεκτοί.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, λήγει στις 25 Οκτωβρίου, ενώ θα τηρηθεί και σειρά προτεραιότητας, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού 30 ενδιαφερόμενων που πληρούν τις προϋποθέσεις, βάσει του σχετικού ετήσιου περιορισμού χορήγησης πιστοποιήσεων. Αυτοί θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά, προκειμένου να καταθέσουν και το απαιτούμενο “τέλος εκπαίδευσης και εξέτασης” ύψους 500 ευρώ, μέσω e-παραβόλου που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,  Παπάγου) το διάστημα 10-14 Δεκεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να βρουν την πρόσκληση ενδιαφέροντος με όλες τις λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις επιλογής και τη ζητούμενη εμπειρία, πληροφορίες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης και το έντυπο αίτησης συμμετοχής, ΕΔΩ

Comments are closed