Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισηγητές στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τους συναδέλφους μηχανικούς που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου ως εισηγητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Τονίζεται πως οι εισηγητές πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο δεδομένου ότι ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου θέτει κάθε φορά τακτή προθεσμία (το μέγιστο τρεις μήνες) για την ολοκλήρωση της προανάκρισης της πειθαρχικής υπόθεσης και την παράδοση της σχετικής Έκθεσης.

Τα τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ εφόσον είναι κάτοχοι της άδειας άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον 10 έτη, καθώς και τα ομότιμα Μέλη του, τα οποία επιθυμούν να οριστούν Εισηγητές από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την παρακάτω αίτηση μέχρι τις 19/10/2018.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αποστέλλεται ταχυδρομικά στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Μ Αλεξάνδρου 49, 546 43 Θεσσαλονίκη,  ή στο πρωτόκολλο στο email  protocol-tkm@central.tee.gr ή στο Fax  2310-883110 

Πληροφορίες : 2310-883150 email nathan@central.tee.gr (κ Αθανασιάδου)

Comments are closed