ΤΕΕ/ΤΚΜ: Πρόσκληση για συμμετοχή σε ΟΕ για την Κορώνεια

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, προκειμένου να συγκροτήσει αμειβόμενη πενταμελή Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την «περιβαλλοντική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας», καλεί τους ενδιαφερόμενους διπλωματούχους μηχανικούς να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:

 1. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας  (από τη θεσμοθέτηση του ως εθνικό πάρκο και την ένταξη σε περιοχή Natura 2000, συνθήκη Ramsar έως την αλλαγή στο πλαίσιο των Φορέων Διαχείρισης και την συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων).
 2. Σύντομη περιγραφή  (γεωλογική ιστορία, πανίδα, χλωρίδα κτλ.).
 3. Ιστορική εξέλιξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της λίμνης.
 4. Σημερινή κατάσταση – Ρύπανση νερού, παράγοντες ποιότητας της λίμνης.
 5. Υδατικό Δυναμικό της περιοχής – Εκμεταλλεύσεις
 6. Κλιματική Αλλαγή
 7. Στόχοι αποκατάστασης, Masterplan
 8. Αξιολόγηση παρεμβάσεων καθώς και έργων τα οποία απεντάχθηκαν από το ΕΣΠΑ
 9. Δράση – Αποτελεσματικότητα και προοπτικές Φορέα Διαχείρισης.
 10. Παρακολούθηση και αξιολόγηση νέων έργων και παρεμβάσεων.
 11. Προτάσεις δέσμης μέτρων.

Η διάρκεια της Ο.Ε. είναι δώδεκα (12) μήνες και το έργο της θα είναι αμειβόμενο.

Μέλη της Ο.Ε. μπορούν να είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί.

Κριτήρια για την επιλογή των μελών της Ο.Ε. είναι:

 • ο τίτλος σπουδών,
 • η κατοχή Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο,
 • η σχετική με το αντικείμενο της Ο.Ε. επαγγελματική εμπειρία,
 • η ύπαρξη αντίστοιχου ερευνητικού – διδακτικού – συγγραφικού έργου.

Η συγκρότηση της Ο.Ε. θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από εισήγηση Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τσακούμη Γ., το μέλος της ΔΕ και σύνδεσμο με την Μ.Ε. Περιβάλλοντος Κουρίδη Χ. και την Πρόεδρο της Μ.Ε. Περιβάλλοντος Μίχου Ά.

Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή τους στην Ο.Ε. καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με σχετική αίτηση και συνυποβολή συνοπτικού βιογραφικού σημειώματος, στην διεύθυνση protocol-tkm@central.tee.gr , έως την (Μεγάλη) Τετάρτη 28 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Τμήματος, τηλ. 2310 883145 και 2310 883121 e-mail: env-nrg-tkm@central.tee.gr

Comments are closed