Πρόσκληση συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα της ΠΕΔΜΕΔΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών» που περιλαμβάνει δύο επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών το καθένα, με επίδομα 400 ευρώ ανά συμμετέχοντα, απευθύνει η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

Τα δύο προγράμματα, είναι:

  • Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές υποβολές σε διαγωνισμούς)
  • Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (Πρόγραμμα ΒΙΜ)

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε 1.200 εργαζόμενους που προέρχονται από όλη τη χώρα ενώ οι ωφελούμενοι επιδοτούνται για κάθε ώρα κατάρτισης. Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα στα κέντρα των Περιφερειών. Επίσης θα δοθεί πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC.

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Θεματικός Στόχος 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», Επενδυτική Προτεραιότητα 8v «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές» και Ειδικός Στόχος 2.2 «Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας.»

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής συμμετοχής και για τις λεπτομέρειες του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του έργου, ΕΔΩ.

Comments are closed