Πρόσκληση συμμετοχής σε Συνέδριο Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων

Πρόσκληση συμμετοχής και υποβολής εισηγήσεων απευθύνει η Οργανωτική Επιτροπή του το 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Σχεδιασμός και Διαχείριση Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από 8 έως 11 Μαΐου του 2019 στο Ίδρυμα Ευγενίδου της Αθήνας και το συνδιοργανώνουν: το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

·         Κριτήρια σχεδιασμού λιμενικών και παράκτιων έργων
·         Κανονισμοί, συστάσεις και προδιαγραφές
·         Βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων
·         Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών
·         Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός
·         Δίκτυα μαρίνων και λιμένων
·         Παράκτια έργα, προστασία ακτών
·         Παράκτια γεωμορφολογία και διακίνηση ιζήματος
·         Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός της παράκτιας ζώνης
·         Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Συμβολή στην ανάπτυξη
·         Επίδραση κλιματικών αλλαγών. Μεταβολή κυματικών δεδομένων
·         Θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία
·         Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία, παράκτιων λιμενικών και υπεράκτιων έργων
·         Παράκτια οικοσυστήματα
·         Υπεράκτιες κατασκευές για εξόρυξη, αποθήκευση και μεταφορά υδρογονανθράκων
·         Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μετατροπείς κυματικής ενέργειας
·         Συνδυασμός λιμένων με πάρκα ανεμογεννητριών
Περιλήψεις εισηγήσεων και αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται έως τις 20 Δεκεμβρίου 2018 ηλεκτρονικά στα παρακάτω links

Ηλεκτρονική Εγγραφή – Δελτίο Συμμετοχής

Υποβολή Περίληψης

Comments are closed