Πρόσκληση της ΔΕ του ΤEE για τη σύνταξη καταλόγου διαιτητών 2022 – 2023

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη του καταλόγου διαιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 723/1979 «Περί συστάσεως παρά τω ΤΕΕ μονίμου διαιτησίας», καλεί τα μέλη του που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν στον κατάλογο, να το δηλώσουν έως τις  15.11.2021.

Στον κατάλογο διαιτητών, ο οποίος θα ισχύσει από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2023 και περιλαμβάνει 100 τουλάχιστον μέλη, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν τακτικά ή ομότιμα μέλη του ΤΕΕ με ανάλογη εμπειρία και δεκαπενταετή τουλάχιστον επαγγελματική σταδιοδρομία ως διπλωματούχοι Μηχανικοί.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ΤΕΕ (tee@central.tee.gr)

Πληροφορίες: κ. κ. Ειρήνη Δαμιανάκη, Παπακωνσταντίνου Διονυσία, τηλ. 2103291660, 661.

Βρείτε την αίτηση ΕΔΩ

Comments are closed