Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 προκηρύσσει τη δράση: “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 10.9.2020 και πέρας: 9.10.2020, στις 15:00.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό €5.000 και μέγιστο €50.000 και περιλαμβάνει: αγορές εμπορευμάτων, Α’ υλών και υλικών χρήσης, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, ενοίκια, το σύνολο των παροχών σε εργαζόμενους και διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Οι ΚΑΔ των Μηχανικών και λοιπών επιστημόνων μελετητών περιλαμβάνονται στον πίνακα με τις πληγείσες κατηγορίες.

Δείτε με λεπτομέρεια τις προϋποθέσεις στο κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης ΕΔΩ

Comments are closed