Πρόσκληση του ΥΥΜΕ σε αρχιτέκτονες – μηχανικούς για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων προς παροχή υπηρεσιών

Πρόσκληση απευθύνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάρτιση καταλόγων ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και άλλων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2021 καλεί τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς / αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους της, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

(3) Μελέτες Οικονομικές

(7)Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

(8)Στατικές Μελέτες

(9)Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές

(10)Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

(11)Μελέτες Λιμενικών Έργων

(13)Μελέτες Υδραυλικών Έργων

(14)Ενεργειακές μελέτες

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Comments are closed