Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θεσμικό πλαίσιο αδειών λιμενικών υποδομών

Προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου αδειών λιμενικών υποδομών, περιλαμβάνει το πόρισμα σχετικής Ομάδας Εργασίας της Μόνιμης Επιτροπής Έργων Υποδομής και Δικτύων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που κατατέθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος προκειμένου να αποσταλεί στη συνέχεια στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Την ομάδα εργασίας αποτέλεσαν οι: Σ.Χριστόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ως Συντονιστής, Θ.Καραμπάς, Καθηγητής Παράκτιας Τεχνικής Α.Π.Θ., Ο.Μεσοχωρίτης, MSc. Πολιτικός Μηχανικός και Α.Πανίδης, Πολιτικός Μηχανικός.

Στο πόρισμα τονίζεται μεταξύ άλλων, ότι η βελτίωση του υπάρχοντος εθνικού θεσμικού πλαισίου κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία κυρίως για λόγους αναπτυξιακούς, καθώς ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας.

Η δημιουργία ικανού δικτύου λιμένων αναψυχής, η βελτίωση των επιβατικών λιμένων ιδιαίτερα του νησιωτικού συμπλέγματος, η αποκατάσταση των ακτών μας σε περιπτώσεις διάβρωσης είναι κάποιοι από τους βασικούς μεσοπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους.

Βάσει του πορίσματος, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρέπει να επικαιροποιηθεί στην κατεύθυνση  αναίρεσης των μεγάλων χρονικών καθυστερήσεων και της προσαρμογής στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Η δε βελτίωση του θεσμικού πλαισίου μπορεί να στηρίζεται στις παρακάτω κατευθυντήριες προτάσεις:

  • Η φιλοσοφία σχεδιασμού του λιμενικού έργου εξετάζεται από την ακτομηχανική μελέτη και ελέγχεται από έναν αρμόδιο φορέα (Πχ Υπουργείο Υποδομών). Η ακτομηχανική μελέτη εμπεριέχει την κυματική μελέτη με αποτέλεσμα και ο έλεγχος της κυματικής προστασίας να γίνεται (βασική απαίτηση ενός λιμενικού έργου) και η εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στις παρακείμενες ακτές να αξιολογείται (βασική περιβαλλοντική εκτίμηση ενός λιμενικού έργου).
  • Οι αρμόδιοι φορείς (μεμονωμένα ή μέσω της Ε.Σ.Α.Λ.) γνωμοδοτούν μία φορά κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου ελέγχεται η σκοπιμότητα και ο σχεδιασμός του έργου ανάλογα με την αρμοδιότητα του κάθε φορέα.
  • Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ελέγχεται η οριστική μελέτη του έργου από έναν αρμόδιο φορέα (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων οικείας Περιφέρειας).
  • Για την άδεια εκτέλεσης του έργου ή της έκδοσης της απόφασης παραχώρησης επιλαμβάνεται ο αρμόδιος φορέας (Υπουργείο Οικονομικών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση) χωρίς άλλες επιπλέον γνωμοδοτήσεις από εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία αδειοδότησης ενός λιμενικού έργου.
  • Σε περίπτωση απρόβλεπτων ακραίων καιρικών καταστάσεων (πχ σεισμοί, παρατεταμένοι θυελλώδεις άνεμοι κλπ) και την ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων ζημιών, όπου θα πρέπει με συνοπτικές διαδικασίες να υιοθετούνται βραχυπρόθεσμα τεχνικά μέτρα για την προστασία των λιμενικών υποδομών μέχρι την οριστικοποίηση των αναγκαίων βελτιώσεων, επιδιορθώσεων κ.α.

Η Ομάδα Εργασίας, καταλήγει, υπογραμμίζοντας ότι “βασικός στόχος των αλλαγών στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν απλοποίηση των διαδικασιών και η επίτευξη της ωρίμανσης ενός λιμενικού έργου το πολύ σε 12 μήνες”.

Comments are closed