Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε μια θέση στη θερμοκοιτίδα του CERN στη Θεσσαλονίκη

Εικόνα από τη σελίδα του CERN. Πανευρωπαϊκά υπάρχουν μόνο έξι θερμοκοιτίδες του CERN και η μία εδρεύει πλέον στη Θεσσαλονίκη

Εικόνα από τη σελίδα του CERN. Πανευρωπαϊκά υπάρχουν μόνο έξι θερμοκοιτίδες του CERN και η μία εδρεύει πλέον στη Θεσσαλονίκη

Μια θέση στον …ήλιο του CERN αλλά και τη “σφραγίδα” του στα προϊόντα τους μπορούν να διεκδικήσουν νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης (και όχι μόνο), χωρίς να χρειαστεί να φύγουν από την πόλη τους. Πώς; Μέσω της θερμοκοιτίδας “Business Incubator Center (BIC)of CERN Technologies”, που εγκαινιάστηκε στις εγκαταστάσεις της “Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης” στις 10 Ιουνίου.

Εκεί προβλέπεται να εγκατασταθούν επιχειρήσεις, που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα βασισμένα σε τεχνολογία και τεχνογνωσία του CERN.
Πρόκειται για τη μοναδική θερμοκοιτίδα του είδους στην Ελλάδα και μία από τις μόλις έξι πανευρωπαϊκά (οι υπόλοιπες λειτουργούν σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Νορβηγία, Γαλλία και Αυστρία).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;
Είτε σε νέες επιχειρήσεις, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες και την τεχνική στήριξη του CERN για την παραγωγή προϊόντων είτε σε ήδη υφιστάμενες, οι οποίες αντιμετωπίζουν κάποιο τεχνικό πρόβλημα και εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να στηριχθούν στην τεχνογνωσία του Οργανισμού για την επίλυσή του.

Μέχρι πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση;
Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη θερμοκοιτίδα γίνονται ήδη δεκτές και μάλιστα χωρίς …προσεχή ημερομηνία λήξης,αφού θα μπορούν να κατατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραετούς προγράμματος. Ωστόσο, βιαστείτε γιατί το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο: την ίδια ημέρα της έναρξης της περιόδου κατάθεσης αιτήσεων,είχαν ήδη κατατεθεί οι δύο πρώτες αιτήσεις για τη δημιουργία start-ups και οι δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες.

Τον Σεπτέμβριο η πρώτη αξιολόγηση
Η πρώτη αξιολόγηση αιτήσεων εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2015 (νέες αξιολογήσεις θα πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο), ενώ τα πρώτα προϊόντα θα πρέπει να έχουν παραχθεί μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Μάλιστα, σύντομα θα ξεκινήσει και κύκλος παρουσιάσεων του BIC σε άλλες ελληνικές πόλεις, ώστε να υπάρχει διάχυση της πληροφορίας.

Πώς θα με βοηθήσει η εγκατάσταση στο BIC-CERN;
Οι επιχειρήσεις που θα στεγαστούν στο BIC θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν την τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) και να λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη, ενώ θα έχουν δικαίωμα χρήσης των πνευματικών δικαιωμάτων του Οργανισμού με πολύ ευνοϊκούς όρους.
Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη θερμοκοιτίδα θα φιλοξενούνται δωρεάν για περίοδο μέχρι δύο ετών, ενώ θα μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση ύψους έως 30.000 ευρώ για τον σχεδιασμό του πρωτότυπου προϊόντος τους, τη δημιουργία δικτύου και την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς. Θα έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτική υποστήριξη διάρκειας μέχρι 40 ωρών από ειδικούς του CERN και δικαίωμα χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας του Οργανισμού με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να διεκδικήσω την εγκατάστασή μου στη θερμοκοιτίδα;

  • Βήμα πρώτο: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία μπορεί να κατατεθεί άμεσα.
  • Βήμα δεύτερο: Επικοινωνία του υπεύθυνου του προγράμματος με τον CERN, προκειμένου να βρεθεί εμπειρογνώμων σχετικός με την αιτούμενη τεχνολογία, πάνω στην οποία επιθυμεί να αναπτύξει προϊόν μια επιχείρηση.
  • Βήμα τρίτο: Κατάθεση αίτησης συμμετοχής, έκτασης μέχρι 25 σελίδων
  • Βήμα τέταρτο:Παρουσίαση της επιχειρηματικής πρότασης σε στελέχη τής επιτροπής αξιολόγησης (του CERN και της Tεχνόπολης)
  • Βήμα πέμπτο: εφόσον όλα εξελιχθούν κατ’ ευχήν, εγκατάσταση στη θερμοκοιτίδα και ανάπτυξη προϊόντος.

Ποιου είδους τεχνολογίες θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω;
Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες και σε διάφορους τομείς. Κρυογονική, τεχνολογίες υψηλού κενού, υπεραγωγιμότητα, υβριδικοί ανιχνευτές, προστασία από ακτινοβολία, μικροηλεκτρονική, πληροφορική, ιατρική κτλ. Ήδη, σε αντίστοιχες θερμοκοιτίδες του εξωτερικού, έχουν αναπτυχθεί εμπορικά προϊόντα όπως οι υβριδικοί ψηφιακοί ανιχνευτές πυριτίου, το περιθλασιόμετρο ακτίνων Χ και η χρήση τής τεχνολογίας κενού ως μονωτικού (το τελευταίο προϊόν βρίσκει ήδη εφαρμογή στο αεροδρόμιο της Γενεύης).

Comments are closed