Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ: Μηχανικοί χρεώθηκαν ανύπαρκτες οφειλές από τον e-ΕΦΚΑ

Σημαντικά προβλήματα ασφαλιστικής ενημερότητας αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ), χιλιάδες ασφαλισμένοι μισθωτοί μηχανικοί τα οποία δημιουργούν άμεσο κίνδυνο πιθανών κατασχέσεων από το ΚΕΑΟ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ζήτημα αυτό προκύπτει από έκδοση από τον «e ΕΦΚΑ» ανύπαρκτων οφειλών Μισθωτών Μηχανικών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  «εκδόθηκαν Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής και έστειλαν στο ΚΕΑΟ ανύπαρκτες οφειλές Μισθωτών Μηχανικών».

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ως «πιο πρόσφατο  “κατόρθωμα” του ΕΦΚΑ», αυτό που  αφορά στην έκδοση “Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής” για τις λανθασμένες οφειλές που έχουν χρεώσει σε μηχανικούς και ακόμη δεν έχουν διορθώσει.

Οι περιπτώσεις που έχουν γνωστοποιηθεί στην Ομοσπονδία, αφορούν σε υποτιθέμενες οφειλές από την εκκαθάριση του έτους 2019, οι οποίες έχουν μοιραστεί σε δόσεις και σταδιακά καθίστανται ληξιπρόθεσμες. «Φυσικά έχουν προστεθεί και προσαυξήσεις επί των ανύπαρκτων οφειλών», τονίζει η Ομοσπονδία.

«Είναι προφανές ότι οι οφειλές αυτές που κανείς στον ΕΦΚΑ δε μπορεί με βεβαιότητα να πει πως και από πού προκύπτουν (από κάποια ανύπαρκτη «επιχειρηματική δραστηριότητα» στις περισσότερες περιπτώσεις) δημιουργούν προβλήματα ασφαλιστικής ενημερότητας σε χιλιάδες ασφαλισμένους μισθωτούς μηχανικούς. Το δε ΚΕΑΟ, αν δε διορθωθούν άμεσα θα προχωρήσει σε κατασχέσεις.

Ενημερώνουμε ότι τον Ιούλιο του 2021 ως ΕΜΔΥΔΑΣ συναντηθήκαμε με δύο από τους Υποδιοικητές του ΕΦΚΑ (κ. Βαρβέρη Αλέξανδρο και κ. Παγώνη Νικόλαο) και τους ενημερώσαμε σχετικά με το τεράστιο αυτό πρόβλημα (αλλά και για το τεράστιο θέμα με τις συντάξεις) και αναμένουμε τις πράξεις τους για την επίλυσή του», καταλήγει η ανακοίνωση.

Comments are closed