Η ΓΓ του ΥΠΕΝ στο συνέδριο του ΤΕΕ: Ποια δημόσια κτίρια και πως εντάσσονται στο νέο «Ηλέκτρα»

Τα κτίρια, που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» πρέπει να «υφίστανται νόμιμα και διαθέτουν ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου».

Το παραπάνω υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας του ΥΠΕΝ κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, στο συνέδριο του ΤΕΕ για την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».

Η κ. Σδούκου παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα, τους βασικούς άξονες και τα κριτήρια ένταξης στο νέο πρόγραμμα «Ηλέκτρα», ενώ αναφερόμενη στην πρόοδό του παραδέχθηκε ότι έχει σημειωθεί καθυστέρηση, ωστόσο συμπλήρωσε ότι άμεσα θα γίνει η ανακοίνωση του οδηγού του προγράμματος και η προκήρυξη για την υλοποίηση του, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 500 εκατ.  ευρώ.

«Δουλεύουμε τον οδηγό του προγράμματος «Ηλέκτρα». Εδώ έχει υπάρξει μια καθυστέρηση. Τα δημόσια κτίρια είναι και αυτά μία άλλη αγορά και δεν πρέπει να τα παραμελήσουμε» είπε η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ και τόνισε ότι: « Η ελληνική κυβέρνηση φιλοδοξεί το Δημόσιο να αποτελέσει παράδειγμα για όλους στην κατεύθυνση αυτή, αλλά και να συμβάλει άμεσα στην κινητοποίηση του συνόλου της, εμπλεκόμενης στον τομέα της ενέργειας, οικονομίας».

Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες για το «Ηλέκτρα» η κ. Σδούκου είπε ότι: «Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω επενδυτικού δάνειου από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και 70%. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, που θα αυξηθεί σημαντικά με την αναμενόμενη μόχλευση, ενισχύοντας άμεσα την αγορά και την οικοδομική δραστηριότητα.»

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος «Ηλέκτρα» θα είναι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και συμπράξεις αυτών.

Συγκεκριμένα τα κτίρια που καλούνται να αιτηθούν στο πρόγραμμα είναι:

 • Χώροι γραφείων, κτίρια της κεντρικής διοίκησης
 • Νοσοκομεία
 • Σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Πολιτιστικοί χώροι
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Δομές και κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων κλπ.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι να:

 • υφίστανται νόμιμα και να διαθέτουν ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
 • ανήκουν είτε στην ιδιοκτησία του αντίστοιχου φορέα, είτε υπάρχει ενεργό παραχωρητήριο που διασφαλίζει αυτό το καθεστώς για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά το πέρας της υλοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης
 • κατατάσσονται στην υφιστάμενη κατάστασή τους σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης από Γ’ έως και Η’
 • είναι κτίρια που έχουν ανεγερθεί πριν την έγκριση και εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ
 • διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η αίτηση υποβάλλεται για το σύνολο του κτιρίου
 • Μετά το πέρας των εργασιών της ενεργειακής αναβάθμισης να διασφαλίζεται η λειτουργία του κτιρίου τουλάχιστον για 8 μήνες το χρόνο, (να μην είναι κενό)
 • Να διασφαλίζεται έτσι η λειτουργία και συντήρησή του έργου για 5 χρόνια ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Ως προς τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αυτές αφορούν σε:

 • θερμομονώσεις
 • αντικαταστάσεις κουφωμάτων
 • συστήματα ψύξης, θέρμανσης και φωτισμού
 • συστήματα ΑΠΕ
 • συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου
 • δαπάνες για συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης.

Αιτήσεις σε πληροφοριακό σύστημα

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις Αιτήσεις σε ένα πληροφοριακό σύστημα που προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή και θα καλούνται να επιλέξουν το χρηματοδοτικό σχήμα που θα ακολουθήσουν. Δηλαδή, αν θα το κάνουν μόνοι τους ή θα αξιοποιήσουν τις Ενεργειακές Εταιρείες, τις ESCOs, για να κάνουν το έργο.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό μέχρις να εξαντληθούν οι πόροι.  Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του Προγράμματος είναι μέχρι το 2026.

Η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ σημείωσε ακόμη ότι «προφανώς λόγω της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας του προγράμματος, θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να προετοιμαστούν κατάλληλα. Στόχος μας είναι να προδημοσιεύσουμε το επόμενο διάστημα τον οδηγό του προγράμματος».

Comments are closed