Σεμινάρια Ελεγκτών Προσβασιμότητας

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία, με στόχο την καταγραφή βελτιωτικών παρεμβάσεων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος, το ΤΕΕ διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους Ελεγκτές Προσβασιμότητας.

Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 1 της ΚΥΑ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/121514/1435 (B’ 6010/25.11.2022), η παρακολούθησή τους αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής των Μηχανικών στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν αποκλειστικά διαδικτυακά τις εξής ημερομηνίες και ώρες:
    1. Τρίτη 28/03/2023, ώρα 16:00
    2. Παρασκευή 31/03/2023, ώρα 10:00

Η διάρκειά τους υπολογίζεται σε 3 ώρες. Κάθε Ελεγκτής απαιτείται να παρακολουθήσει ένα μόνο σεμινάριο. Σε περίπτωση κωλύματος τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θα υπάρξει δυνατότητα μεταγενέστερης ασύγχρονης παρακολούθησης του σεμιναρίου μέχρι την 12η/04/2023.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου (σύγχρονη ή ασύγχρονη) απαιτείται η επιλογή της ημερομηνίας διεξαγωγής του σεμιναρίου μέσω της εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας και η συμπλήρωση-επικαιροποίηση των στοιχείων των Ελεγκτών Προσβασιμότητας.

Για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, οι Ελεγκτές Προσβασιμότητας θα πρέπει να εισέλθουν στο σεμινάριο έως και 15 λεπτά από την έναρξή του.

Η παρακολούθηση γίνεται χωρίς κόστος. Η είσοδος στο σεμινάριο γίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών myTEE. Απαραίτητη είναι η εγκατάσταση του προγράμματος Zoom Client, η οποία μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας https://zoom.us/download

Περισσότερες πληροφορίες για τους συνδέσμους εισόδου στα σεμινάρια θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και θα αποσταλούν στους Ελεγκτές μέσω e-mail.

Comments are closed