Σεμινάριο για την ανάλυση και διαχείριση πόσιμου νερού. Αιτήσεις μέχρι 22/1

waterΠρόγραμμα με τίτλο «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Θέματα Φυσικοχημικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Πόσιμου Νερού». θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. Τo προβλεπόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης του πόσιμου νερού και τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων και ρύπων σύγχρονου ενδιαφέροντος, όπως ο ολικός οργανικός άνθρακας (TOC).
Το εφαρμοσμένο αυτό σεμινάριο κατάρτισης χωρίζεται σε δύο βασικές θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει την εκμάθηση προσδιορισμού βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων του πόσιμου νερού, όπως αυτές ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001, με τη χρήση κλασσικών τεχνικών ανάλυσης. Επιπροσθέτως διδάσκονται εφαρμογές ανάλυσης βαρέων μετάλλων με φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης.

Τι θα μάθω;
Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις πάνω στον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων με τη χρήση της ατομικής απορρόφησης και συγκεκριμένα:

  1. φούρνου θερμαινόμενου γραφίτη
  2. φλόγας
  3. τεχνικής FIAS και μεθόδου υδριδίων (προσαδιορισμός Αρσενικού – Υδραργύρου).

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού βαρέων μετάλλων σε υδατικά και στερεά δείγματα, θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση πάνω στην επεξεργασία δειγμάτων με τη μέθοδο εκχύλισης με τη χρήση μικροκυμάτων (ΜΑΕ).
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, στόχο αποτελεί οι συμμετέχοντες να μπορούν να:

  • να προσδιορίζουν διάφορες φυσικοχημικές παραμέτρους ο έλεγχος των οποίων είναι απαραίτητος στο πόσιμο νερό, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001
  • να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν αποτελέσματα για τη συγκέντρωση διαφόρων ανόργανων ρύπων στο πόσιμο νερό
  • να προσδιορίζουν βαρέα μέταλλα
  • να κατέχουν βασικές γνώσεις ανάλυσης διαφόρων ρύπων που μπορεί να εισέρθουν στο νερό

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
(α) διπλωματούχους Χημικούς ή απόφοιτους σχολών περιβαλλοντικής ή εργαστηριακής ανάλυσης
(β) επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων, απόφοιτους φαρμακευτικών ή ιατρικών σχολών και συναφών επιστημών
(γ) σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις περιβαλλοντικών αναλύσεων και συγκεκριμένα ατομικής απορρόφησης.

Πόσο στοιχίζει;
Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 240 ευρώ. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 22/01/2016 και μόνο ηλεκτρονικά και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και Τίτλοι Σπουδών. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Πού θα διεξαχθεί το πρόγραμμα, ποιες ώρες θα γίνεται και πόσο θα διαρκέσει;
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια θα διαρκέσουν 30 ώρες και οι ώρες θα κανονιστούν ύστερα από συνεννόηση με τους εκπαιδευομένους, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πλήρης παρακολούθησης.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην πλειοψηφία τους απογευματινές ώρες και ύστερα από συνεννόηση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων για τις ακριβείς ώρες και μέρες. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν γραπτές σημειώσεις σχετικά με το αντικείμενο που θα διδάσκονται κάθε φορά.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Την αίτηση θα την βρείτε ΕΔΩ

Comments are closed