Σεμινάριο για την “εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου”

Σεμινάριο μικρής διάρκειας με θέμα ««Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου-Υποβολή πρότασης – Θέματα διαχείρισης και ενίσχυσης των Μηχανικών από το ΕΣΠΑ 2014-2020»»,  οργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του, όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να εκπαιδευτούν στα κάτωθι πεδία:

  • Βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής και διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
  • Διαδικασίες διαχείρισης και χρηματοδότησης ενίσχυσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  • Συγγραφή επιχειρηματικού σχεδίου για την υποβολή σε προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 επ’ ωφελεία των μηχανικών. Σημεία προσοχής.
  • Παρουσίαση βασικών στοιχείων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων για τους μηχανικούς στο πλαίσιο άσκησης επαγγελματικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τρόποι αξιοποίησής τους.

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους μηχανικούς οι οποίοι, είτε θέλουν να αξιοποιήσουν μία επιχειρηματική τους ιδέα δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση, είτε, ασχολούμενοι με το ελεύθερο επάγγελμα στην ειδικότητά τους, θέλουν να εκσυγχρονίσουν ή να επεκτείνουν την υφιστάμενη δραστηριότητά τους αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το σεμινάριο, διάρκειας 20 ωρών, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49) στο διάστημα 4-8 Ιουνίου 2018 και ώρες 17:00-21:00.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 20€ για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ
κάτω 5ετίας και 30€ για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ άνω 5ετίας.

.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους και σχετικό βιογραφικό σημείωμα. Θα τηρηθεί  σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των 25 ατόμων.

Δείτε λεπτομέρειες για την καταβολή του αντιτίμου, καθώς και το πρόγραμμα του σεμιναρίου, ΕΔΩ 

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση ΕΔΩ

 

Comments are closed