Σεμινάριο κατάρτισης του ΤΕΕ/ΤΚΜ: «Προετοιμασία, Υποβολή, Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρηματικού Σχεδίου για Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 με τη χρήση του ΟΠΣΚΕ»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης με θέμα: «Προετοιμασία, Υποβολή, Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρηματικού Σχεδίου για Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 με τη χρήση του ΟΠΣΚΕ».

Το σεμινάριο είναι διαρκείας 30 ωρών και θα διεξαχθεί στις 4 – 14/12/2023 κατά τις ώρες από 5.00 μ.μ. έως 9.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Δια ζώσης).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όλων των ειδικοτήτων, και το κόστος για τους συμμετέχοντες ανέρχεται σε 30,00€ για τους συμμετέχοντες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 50 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  • Να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ έως την Τετάρτη 29/11/23 και ώρα 12η νυκτερινή
  • Μετά την υποβολή της αίτησης και αφού κληθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής τους (30,00 €) στο λογαριασμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Τράπεζα της Ελλάδας με ΙΒΑΝ: GR
  • Μετά την κατάθεση, να αποστείλουν μήνυμα με το ονοματεπώνυμο τους και συνημμένο το παραστατικό της κατάθεσης τους στο env-nrg-tkm@central.tee.gr, για την οριστικοποίηση της επιλογής τους.
  • Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (τουλάχιστον το 90% της διάρκειάς του) και εφ΄ όσον συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Σεμιναρίου σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Comments are closed