Σεμινάριο μικρής διάρκειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Οικονομικά για Μηχανικούς»

Σεμινάριο με θέμα «Οικονομικά για Μηχανικούς» θα διοργανώσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ τον προσεχή Φεβρουάριο 2023 με την επιμέλεια της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας.

Στόχος του σεμιναρίου αποτελούν η κατανόηση και απόκτηση βασικών οικονομικών γνώσεων από τους Μηχανικούς, που θα τους βοηθήσει στην αντίληψη της οικονομικής λειτουργίας της επιχείρησής τους προκειμένου να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις,  συνεκτιμώντας τις επιπτώσεις αυτών, καθώς και στην απόκτηση γνώσεων για την  κατάρτισης μίας τεχνοοικονομικής μελέτης, το σχεδιασμό και αξιολόγηση των επενδύσεών τους και την επιτυχή διαχείριση της οικονομικής βιωσιμότητα της επιχείρησης τους.

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ανελλιπώς το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ τον Φεβρουάριο στις 6-9/02/2023, 13-15/02/2023, 20-23/02/2023 και 28/02/2023.

Το σεμινάριο  απευθύνεται σε όλους τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ,  θα είναι διάρκειας 45 ωρών και θα έχει κόστος συμμετοχής 40€ για τους συναδέλφους άνω πενταετίας, 20€ για τους συναδέλφους κάτω πενταετίας από την εγγραφή τους στο ΤΕΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες με το πρόγραμμα, τους εισηγητές και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ την επόμενη εβδομάδα.

Comments are closed