Σεμινάριο ανάπτυξης και χρηματοδότησης επιχειρήσεων από το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το ΟΚ! Thess

Σεμινάριο Μικρής Διάρκειας με θέμα «Επιχειρηματικό Σχέδιο: Οδηγός ανάπτυξης και χρηματοδότησης της επιχείρησης μου» , οργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ με την υποστήριξη του “ΟΚ! Thess” στο διάστημα 8-25 Μαϊου στην στην Αίθουσα Σεμιναρίων του ΟΚ! Thess, (Κομοτηνής 2, Θεσσαλονίκη)

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • Η κατανόηση της αξίας του επιχειρηματικού και επενδυτικού σχεδίου για τη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής τους και η σύνδεσή του με το μοντέλο λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Η γνώση του περιεχομένου και των μοντέλων σχεδιασμού ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ο τρόπος κατάρτισης του,  με μελέτη εφαρμογής.
  • Η εξοικείωση των Μηχανικών με τις πλατφόρμες και εργαλεία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Αναπτυξιακού Νόμου με χρηστικές συμβουλές για τον τρόπο προετοιμασίας του φακέλου υποβολής της αίτησης τους .

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όλων των ειδικοτήτων και το κόστος για τους συμμετέχοντες ανέρχεται σε 25€.  Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 50-60 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  1. Να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ έως την Δευτέρα 01/05/23 και ώρα 12η νυκτερινή.
  2. Μετά την υποβολή της αίτησης και αφού κληθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΤΕΕ/ΤΚΜ,να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής τους (25€) στο λογαριασμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην Τράπεζα της Ελλάδας με ΙΒΑΝ: GR7101011210000000000026017.
  3. Μετά την κατάθεση, να αποστείλουν μήνυμα με το ονοματεπώνυμο τους και συνημμένο το παραστατικό της κατάθεσης τους στο env-nrg-tkm@central.tee.gr, για την  οριστικοποίηση της επιλογή τους.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (τουλάχιστον το 90% της διάρκειάς του) και εφ΄ όσον συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Σεμιναρίου, σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οργάνωση : ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Eπιχειρηματικότητας-Ανταγωνιστικότητας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Οργανωτικός Υπεύθυνος εκ μέρους της ΜΕ : Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Πρόεδρος ΜΕ

Comments are closed