Σεμινάριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον Ν.4685/2020  Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων».

Το σεμινάριο είναι διαρκείας 12ωρών, θα διεξαχθεί στις 25,26 και 27/11/2020, από τις 5:00μ.μ έως τις 9:00μ.μ. και θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όλων των ειδικοτήτων και δεν θα έχει κόστος για τους συμμετέχοντες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 30 άτομα ενώ θαα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση έως την Πέμπτη 19/11/2020 ΕΔΩ.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (τουλάχιστον το 90% της διάρκειάς του) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
Τετάρτη

25/11/2020

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας                 (Ν. 4685/2020, ΦΕΚ 92Α/07-05-2020)

§  Απλοποίηση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων και Δραστηριοτήτων

§  Νέο θεσμικό πλαίσιο:

Ν. 4685/2020

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020

§  Κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων και Διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης

§  Δημόσια διαβούλευση

§  Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

17:00 21:00  

Άχη Μαντούζα,

Μηχανικός Περιβάλλοντος, Msc

Πέμπτη

26/11/2020

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων με βάση το Ν.4685/2020

§  Περιεχόμενα φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης

§  Προδιαγραφές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

§  Ανανέωση και Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

§  Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

17:00 21:00 Μαρία Ψαλτικίδου,

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Παρασκευή

27/11/2020

Πιστοποιημένοι Αξιολογητές. Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις

§  Πιστοποιημένοι αξιολογητές. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο. Ρόλος και αρμοδιότητες.

§  Έννοια και περιεχόμενο της περιβαλλοντικής επιθεώρησης

§  Αρμόδιες αρχές και φορείς διενέργειας περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

§  Διαδικασίες διενέργειας περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

17:00 21:00 Στυλιανός Μαυρομάτης,

Δρ. Χημικός Μηχανικός

Επιστ. υπεύθυνος: Άννα Μίχου (ΗΜ) Πρόεδρος Μ.Ε. Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Comments are closed