Σεμινάριο: Χρήσιμα εργαλεία για την εξέλιξη των μηχανικών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει σεμινάριο μικρής διάρκειας με τίτλο “χρήσιμα εργαλεία για την επιτυχή επαγγελματική και επιχειρηματική εξέλιξη των μηχανικών” και θεματικές που αφορούν το επιχειρηματικό σχέδιο, τη χρηματοδότηση, τις ευκαιρίες που εντοπίζονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, την αξιοποίηση του ψηφιακού μάρκετινγκ και το project management.

 Το σεμινάριο είναι διαρκείας 20 ωρών και θα διεξαχθεί στις 15,16,17,18 και 22/01/2019 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49 – Ισόγειο) στη Θεσσαλονίκη

Το σεμινάριο διοργανώνεται με πρωτοβουλία της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και απευθύνεται σε μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να καταρτισθούν σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος τα οποία είναι χρήσιμα στους τομείς της διοίκησης τεχνικών έργων, της δημιουργίας/υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησής τους/τεχνικού τους γραφείου και ευρύτερα της επαγγελματικής τους εξέλιξης και της ανταγωνιστικής τους θέση στην αγορά εργασίας.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 10€ για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ κάτω 5ετίας και 20€ για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ άνω 5ετίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής στο λογαριασμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Τράπεζα της Ελλάδας με ΙΒΑΝ: GR7101011210000000000026017 και να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον στο 90% της διάρκειάς του) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Comments are closed